Nieuws

06/10/2022

Brief aan de provincie

Over de gevaarlijke oversteek Lagafietspad over de Hoofdstraat

05/10/2022

Eigen inwoners eerst

Voor zowel huur- als koopwoningen

03/10/2022

Raadsinformatiebrief ontwikkeling Aloysiuslocatie

Het laatste nieuws over de plannen voor de Aloysiuslocatie

03/10/2022

Verantwoording coalitieonderhandelingen

Onze flyer/advertentie van september 2022

19/09/2022

Overhandiging zwartboek (drugs)overlast

'Niets doen is geen optie!'

17/09/2022

Zienswijze PPE Overijssel

Zienswijze Burgerforum op het ontwerp Provinciaal Programma Energietransitie PPE en andere stukken over MER

13/09/2022

Afscheid......

met een lach en een traan

05/09/2022

Drugsgebruik en -overlast neemt toe

Aanpak is nodig, deze vragen stelden wij

21/08/2022

STIKSTOFPROBLEMATIEK

Hier alle stukken over dit dossier

18/07/2022

Nabeschouwing raad juli 2022

Stikstof - onttrekking wegen - gevaarlijke oversteek

13/07/2022

Gevaarlijke oversteek

Oversteek fietspad over de Hoofdstraat niet veilig genoeg!

01/07/2022

Oordeelsvormende vergadering 29 juni 2022

Jaarrekening en bestuursrapportage

22/06/2022

Betalen afvalbrengpunt

Alleen pinnen? Ook contant?

22/06/2022

Grote Lutterveldweg en Stadsweg

Moeten weer openbaar toegankelijk worden

07/06/2022

Even voorstellen Marian Oosterbroek

Wethouder Burgerforum

03/06/2022

coalitieakkoord Burgerforum D66 PvdA 2022-2026 GROEIEN DOOR AMBITIE

Akkoord, duiding en introductie wethouder

24/05/2022

Voortgangsberichten formatie

Op weg naar een coalitieakkoord ..... samen met u

01/04/2022

Vergoeding voor energiekosten

Antwoord op onze vragen

12/03/2022

ALLES OVER DE VERKIEZINGEN MAART 2022

Laat uw stem niet verloren gaan...... stem lokaal...... lijst 1

11/03/2022

Onze brief m.b.t. loskoppeling AOW

en het antwoord van de Tweede Kamer Commissie

14/02/2022

Reactie BF op prestatieafspraken Domijn

klik op de link voor de prestatie afspraken

01/02/2022

Bijdrage raad 1 februari 2022

Armoedebeleid - Noordtak - Wijk Uitvoerings Plannen - Eigen inwoners eerst

18/01/2022

Geen Noordtak door ons mooie landschap.

Brandbrief naar de Kamercommissie IW

13/01/2022

Brief aan Rutte

Over opening winkels

09/12/2021

Vergadering 9.12.21

Vragenkwartier, visie speelplekken, APV, Onderwijsproject en andere

07/11/2021

20 november uitreiking cheque GOEDE DOEL

Goede respons op poll voor goede doel

27/10/2021

Uniek voor Losser...........

Duolijsttrekkers Lies ter Haar en Harold Sligman

21/10/2021

Geen verkiezingsprullaria maar geld voor een goed doel

Kies het goede doel van uw keuze!

24/09/2021

Sloop postkantoor

Na de kermis

23/09/2021

Onderwijshuisvesting

Scholen betekent leefbaarheid in de kernen

19/07/2021

Bouwen Urgentieveordening RES en nog veel meer

Onze bijdrage t.a.v. de voorjaarsnota

17/07/2021

Hogeboekelweg: De Politie - we kunnen en mogen niet handhaven

Waarom aangelegd terwijl het niet te handhaven is?

15/07/2021

Wouter Hoonberg zoekt vervanging

Een belangrijk geluid voor Beuningen

11/07/2021

Woonvisie

Ons standpunt en ingebrachte voorstellen

11/07/2021

Regionale Energie Strategie (RES)

Waarom ons NEE tegen RES en Windmolens

09/07/2021

Urgentieverordening

Onze voorgestelde wijzigingen

26/06/2021

advertentie/flyer juni 2021

Vóór U .... mét U

02/06/2021

Algemene Ledenvergadering

Succesvolle coronaproof ledenvergadering

19/05/2021

Tientje subsidie voor de jeugdleden van ALLE verenigingen

Ook voor Carnaval, visverenigingen e.d.

19/05/2021

Over grondaankoop in Beuningen, De Lutte, Glane en de andere kernen

Maak vaart met bouwen voor onze jongeren!

18/05/2021

Alle jeugdleden van verenigingen een tientje subsidie

Onze bijdrage nieuwe subsidiebeleid 11.5.21

12/05/2021

Geurmeij en het SprenghenParc

Geen gelukkige combinatie dus geen Sprenghen Parc

12/05/2021

Over het leerlingenvervoer

verordening leerlingenvervoer

21/04/2021

Regionale Energie Strategie Ontwerp 1.0

Lees onze bijdrage en verbetervoorstellen

14/04/2021

Oordeelsvormende vergadering 13.4.2021

Over het ontwerp Regionale Energie Strategie 1.0

31/03/2021

Afvalbeleid

antwoorden roepen opnieuw vragen op

31/03/2021

verplaatsing supermarkt

vasthouden aan detailhandelsvisie

31/03/2021

Vragenkwartier 30 maart 2021

Over noodzaak woningen jongeren en overlast en vernielingen

27/03/2021

De flyer van maart 2021

o.a, over wonen en wat we zoal hebben ingebracht

25/03/2021

Antwoorden college op vragen afvalbeleid

Brief 2 plus reactie BF

18/03/2021

Burgers beter informeren

over wijziging van bestemming pand en grond

13/03/2021

Mantelzorg.... een belangrijke schakel in de zorg

We hebben gevraagd om een mantelzorgspreekuur en dat is toegezegd

09/03/2021

Burgers moeten geïnformeerd worden

bij wijziging van bestemminsplannen

09/03/2021

Twenteboard

raad 9.3.21

04/03/2021

Waarom vaccineren in Oldenzaal?

en niet in Losser

04/03/2021

Vragen mantelzorgonderzoek

Er komt een spreekuur voor mantelzorgers

11/02/2021

Vragen over De Geurmeij Overdinkel

Te snel collegebesluit

28/01/2021

De zaak Kienhuis

Waarom wijkt het college van het advies van de commissie bezwaarschriften af?

27/01/2021

Toeristisch Genootschap

Vervolg actieprogramma

27/01/2021

Corona Dashboard

belangrijke info snel geven

24/12/2020

Nabeschouwing raad 2020

Over centrumontwikkeling Beuningen, De Lutte en Glane, maar ook de wijzigingsvoorstellen verlaging leges gehandicaptenparkeerkaart en verlaging afvalstoffenhegging

21/12/2020

Mix van zon en wind ?

Dit kwam uit de enquete

16/12/2020

wijzigingsvoorstel verlaging kosten gehandicaptenparkeerkaart

Amendement is door geen enkele fractie gesteund

16/12/2020

voorstel verlaging afvalstoffenheffing

betoog / amendement / motie andere fracties

11/12/2020

Gehandicaptenparkeerkaart

Duur in vergelijking met andere gemeenten

11/12/2020

Reactie op raadsinfo verpakkingsafval

Nieuw contract pakt nadelig uit

11/12/2020

Afvalstoffenheffing

Lasten naar beneden?

09/12/2020

Verpakkingsafval en de problemen

Nieuwe overeenkomst, meer afkeuring Nieuw contract pakt niet goed uit

08/12/2020

Uitslag Bewonersenquete Losser West van het gas af

Plus de film van de informatieavond

21/11/2020

Nabeschouwing begrotingsvergadering

Wie bracht wat in en hoe was de stemming

18/11/2020

Van bronscheiding weer naar nascheiding?

We willen een aantal zaken helder krijgen.

17/11/2020

Handboek voor lastige vragen n.a.v. Lubach op zondag

Niet delen met bewoners hoor ! ;-)

11/11/2020

Beschouwingen bij de begroting 2021

Over Centrumvernieuwing De Lutte, Beuningen, Glane. Over het armoedebeleid, aardgasloos, Rommelpot, Gildewerkplaats, preventie drugsgebruik,

03/11/2020

Vragen / opmerkingen Begroting 2021

Oordeelsvormende vergadering

11/10/2020

Het was weer tijd voor een flyer

Informeren en verantwoording afleggen.....wij vinden dat heel belangrijk

07/10/2020

Pak zwerfafval aan!

Raad 6 oktober 2020

07/10/2020

Bestuurlijke boetes

Raad 6 oktober 2020

30/09/2020

Nieuw contract voor beschermde groep sociale werkvoorziening

Vragen en zorgen over voortzetting contract bij Larcom

30/09/2020

Losser West en Beuningen gaan van het gas af

De enquête is verstuurd, wat vinden wij hier van

30/09/2020

Regionale Energie Strategie RES

Vragen en opmerkingen m.b.t. de enquete

29/09/2020

Detailhandelsvisie

Luisteren naar ondernemers

18/09/2020

Raadsvergadering september 2020

Hoe stemden wij en met welke argumenten

15/09/2020

Besluitenlijst raad 8.9.2020

Lees wat wel of niet besloten is

10/09/2020

Groene leges

Prima voor kleinschalige, lokale initiatieven, maar niet voor grote commerciële zonne- en windparken.

09/09/2020

Oranje container of ?

Geen onderzoek (verzoek BF), alleen oriënterend overleg (VVD en andere partijen)

09/09/2020

Bron of nascheiding

BF vroeg onderzoek naar mogelijkheden nascheiding

08/09/2020

Van het gas of niet

Warmtevisie motie

01/09/2020

Van het gas af?

De vertaling van de warmtevisie.

30/08/2020

Hoe staat BF ten aanzien van de Corona Wet

Wilt u weten hoe het zit.... lees de stukken

30/08/2020

De warmtetransitie in onze gemeente

allemaal van het gas af?

12/08/2020

Wonen aan het Dinkeldal

17 v.d. 30 kavels verkocht

22/07/2020

Akkoord noodfonds/begroting EU

Lees hier wat besloten is!

15/07/2020

Vragen en antwoorden Hogeboekelweg

Het antwoord op onze vragen

09/07/2020

Nabeschouwing raadsvergaderingen juni 2020

Van afvalbrengpunt tot grote schoonmaak....lees!

06/07/2020

Uit De Week van Losser

Van financiën, woonoverlast, afvalbrengpunt e.a.

01/07/2020

Raad juni 2020

Financieel / wonen / sociaal / hondenbelasting / energietransitie / Natuur / huurdersbelangen enz

26/06/2020

Afvalbrengpunt

Verruiming openingstijden Afvalbrengpunt

26/06/2020

Aandacht voor starters

Motie PvdA mede ingediend

30/04/2020

Hoe pakken we de overlast Eikenprocessierups aan

Plan van aanpak + extra maatregelen

22/04/2020

Plannen Dinkeldal bij Glane

Natura 2000 plannen en aanleg fietspad achterlangs De Pol

22/04/2020

plan Dinkelstaete 22 appartementen

Mooi plan, maar zorg of er genoeg parkeerplekken zijn

08/04/2020

Belangrijke informatie voor huurders

Over huurbevriezing en huurverlaging

31/03/2020

Huren van veel woningen te hoog!

Woonbod geeft aan dat veel huurders in aanmerking komen voor huurverlaging of bevriezing. Maar hoe gaat dit in de praktijk?

27/03/2020

Toename goederenvervoer over het spoor

schriftelijke beantwoording door het college op onze vragen

09/03/2020

Het appje en Erve Beverborg

vragen richting college

27/02/2020

Flyer februari 2020

Wij praten u weer bij....

11/02/2020

https://www.woonbond.nl/huurbevriezing-en-huurverlaging-2020

Huurbevriezing of verlaging mogelijk??

11/02/2020

https://www.woonbond.nl/huurbevriezing-en-huurverlaging-2020

Huurbevriezing of verlaging mogelijk??

05/02/2020

Verplicht van het aardgas af is absurd

Neem de tijd en ga voor haalbare en betaalbare doelen

05/02/2020

Motie afschaffen huurdersheffing

Signaal uit Losser ook belangrijk

22/01/2020

Regionale Energie Strategie

Doelen onhaalbaar, onbetaalbaar en onrealistisch

30/12/2019

Energietransitie

wat betekent dit voor onze gemeente?

18/12/2019

Nabeschouwing raad december 2019

Over zebrapaden, afvalstoffenheffing en meer

11/12/2019

75 jaar vrede

Extra budget voor herdenking van 75 jaar vrede

11/12/2019

Afvalstoffenheffing

Ons amendement om dit te verlagen heeft het niet gehaald

10/12/2019

Zullen we het samen doen

Burgerparticipatie

10/12/2019

Special Olympics

Mooi initiatief, bijdrage prima, maar geen open eind

27/11/2019

Over Berg en Dal en partycentrum Droste

BF vroeg in de rondvraag 26.11.2019

27/11/2019

Wat doen we met de vml visvijver

Aanvullende vragen van BF

27/11/2019

Een eigen plekje voor jongeren met een beperking

en extra zorgwoningen voor onze senioren

27/11/2019

75 jaar vrede

BF vraagt om een extra bijdrage

27/11/2019

Verordening jeugdhulp en nota inwonersparticipatie

Onze bijdrage in de commissie 26.11.2019

12/11/2019

Onze bijdrage m.b.t de begroting

motie proef inschrijfsysteem Domijn, motie afschaffing hondenbelasting, motie actieve informatie eigenaars monumenten, karakteristieke panden en historische erven

07/11/2019

Onze flyer in advertentievorm

Nieuwe Dinkellander deze week

01/11/2019

Wat zegt de doorrekening over de haalbaarheid klimaatakkoord

De doorrekening van het klimaatakkoord

30/10/2019

commissie ruimte 29 oktober 2019

Erve Beernink en de kastanjebomen

30/10/2019

Overlast uitgaanspubliek

bij afzetten jeugd discobussen

30/10/2019

Onze vragen t.a.v. de begroting

Over sociale kaart, Domijn, huurders De Marke, Martinuskerk en nog veel meer

23/10/2019

Nieuwbouwplan er door! BF stemde tégen.

Onbegrijpelijk, onnodig en onverantwoordelijk.

22/10/2019

Vragen over vml visvijver aan de Nitertweg

Verwaarloost terrein ergert velen

16/10/2019

Nieuwbouwplan Gronausestraat hoek dr. Frederiksstraat

Past niet bij wat we daar voor hadden afgesproken qua stijl

12/10/2019

Einde voor spoedpost / huisartsenpost MST Oldenzaal

Brief van directie huisartsenpost met uitleg sluiting

29/09/2019

Nabeschouwing raadsvergadering

Wat zeiden de partijen

18/09/2019

Zorg dicht(er)bij moet blijven

Zorgen om voortbestaan volwaardige spoedpost en poli MST Oldenzaal

18/09/2019

Rood voor rood Austweg Peulkespad

BF: Eerst afbreken, dan pas bouwen!

18/09/2019

Over Landgoed Ulenkotte

Openbaar toegankelijk genoeg?

18/09/2019

Wat kan en mag op een industrieterrein

We willen de bedrijven hier houden

13/09/2019

BF vraagt duidelijkheid ten aanzien van onderzoek slachterij

De antwoorden van het college op onze vragen

04/09/2019

Onze vragen rondvraag commissie 3.9.19

Over de alternatieve busroute - plannen spoor - lachgas - vergunningverlening - Urenco folder

04/09/2019

Ontwikkeling Aloysiuslocatie

Bijont pakt de plannen op

25/08/2019

Zorgcontract BIONS

antwoord op onze vragen

23/07/2019

Brief aan college over milieu onderzoek Windmill

Duidelijkheid is nodig voor alle ontwikkelingen Aloysiuslocatie

22/07/2019

Onze natuur is onze grootste schat

Noodzaak van integraal landschapsbeleid

03/07/2019

Ten Brinke haakt af

Bijont gaat verder in gesprek met gemeente

12/06/2019

Overlast eikenprocessierups

Extra maatregelen nodig. Gevaar voor de gezondheid van mens en dier.

29/05/2019

onze bijdragen aan de commissievergaderingen

bouwplan dr.Frederikstraat hoek Gronausestraat / Visie Cultuur / Lomanskamp Beuningen

29/05/2019

Onze vragen voor de rondvraag 28 mei 2019

over de Dorpsbleek / gehandicaptenparkeerkaart / Grote Lutterveldweg en Aloysiuslocatie

28/05/2019

Onze flyer - tijd om u bij te praten

Onze flyer in advertentievorm

20/05/2019

Toon Pijnappel overleden

Na een lang ziekbed is Toon Pijnappel op 18 mei overleden

10/04/2019

Raad 9 april 2019

Over het zonneveldenbeleid

10/04/2019

Raad 9 april 2019

Over de politie - integratie statushouders en plannen Kerkstraat 30

04/04/2019

Parkeerkosten van Heek Garage - MST

Hoe is het zo gekomen................

20/03/2019

Nabeschouwing raad 12.3.19

Een korte samenvatting van onze bijdragen

13/03/2019

Wonen aan het Dinkeldal / raad 12 maart 2019

Voor een selecte groep en de gemeente legt er fors geld bij

13/03/2019

Raad 12.3.19

Sociaal Domein en Gezondheidsnota

08/03/2019

Wat wel of niet in Losser

Brief over het standplaatsenbeleid Losser

28/02/2019

LUISTERT U MEE!

Aloysiusschool / interpretatie motie

27/02/2019

Commissie ruimte 26.7.19

Wonen aan de Dinkel / De Fakkel / Aloysiusschool / Duurzaamheid en rondvraag vragen

27/02/2019

Commissie Bestuur en samenleving 26.2.19

Sociaal Domein en Gezondheidszorg plus vragen rondvraag over huishoudelijke hulp en taxicontract

20/02/2019

Hoe ziet u als 65+ het wonen in de toekomst

Domijn wil graag weten hoe u in de toekomst wilt wonen

06/02/2019

Raadsinformatiebrief over Aloysiusschool

Hoe het college de motie interpreteert

23/01/2019

Raadsinfo verhoging zwembadtarieven

Zwemmen wordt te duur

23/01/2019

Commissies B&S en Ruimte 22.1.19

Over...openbare toiletten - Erve Beernink - Zorgcomplex Vlasakker en Aloysiusschool

07/01/2019

Burgerforum promotiefilmpje

Lokaal Belang Voorop!

03/01/2019

Prestatieafspraken

Hoe betrekken we de huurders hier bij?

25/12/2018

Aloysiusschool

Tijd om door te pakken

19/12/2018

Nota grondbeleid

Laat raad grondprijzen weer bepalen (amendement)

19/12/2018

raad 18 december 2018

BF tégen centraal tellen in Enschede.... tellen kunnen we in Losser ook!

19/12/2018

raad 18.12.18

Natura 2000 en Provinciale inpassingsplannenProvinciale inpassingsplannen voor de natura 2000 gebieden (Lies ter Haar) Het college vraagt ons om kennis te nemen van de ontwerpen voor de provinciale inpassingsplannen voor de natura 2000 gebieden in onze gemeente. Wij nemen daar kennis van. Maar ook vraagt het college om te verklaren dat die plannen geen aanleiding geven tot het indienen van een zienswijze en daarvoor in de plaats akkoord te gaan met de brief aan de provincie waarin aandacht gevraagd wordt voor het tijdig zoeken naar oplossingen voor individuele knelsituaties bij agrarische ondernemers en bewoners. In de commissie heeft BF al aangegeven dat we vinden dat er wél een zienswijze moet komen en die ligt er nu gelukkig ook. Natuur moeten we koesteren, dat vinden wij ook. Máár…. Je moet je afvragen of je dat op déze manier moet afdwingen, zelfs met de mogelijkheid tot onteigening om alle doelen te halen. Eigenlijk erger nog, want er is ook sprake van een gedoogplicht, waarbij de provincie maatregelen kan opleggen en de eigenaar dit simpelweg moet gedogen. En achteraf maar moet zien aan te tonen wat de schade is, waar overigens ook nog een eigen risico aanhangt. En dat allemaal, terwijl aan de andere kant van de grens Duitsland zich niet erg lijkt te bekommeren om dit soort zaken. Niet alleen wat uitstoot van stikstof betreft, maar ook is de vraag in hoeverre Duitsland wil meewerken aan de vernatting. Brussel legt wel wat op, maar van eensgezinde aanpak in Europa lijkt nog geen sprake. En het kost wel vele en vele miljoenen. De provincie sprak in de commissie over 450 miljoen investering en 90 miljoen voor interne dwingende maatregelen in Overijssel. In de stukken staat zelfs dat de provincie op 23 april 2014 maar liefst 785 miljoen beschikbaar heeft gesteld (raming) voor de ontwikkelopgave Natura 2000. Voor de gebieden in onze gemeente 20,4 miljoen. Enorme bedragen……..en die komen op tafel in een tijd dat we ook pakketten aan het inzamelen zijn voor de voedselbank. Dat geeft toch te denken. Moeten we weer het liefste jongetje uit de klas zijn door braaf alles uit te voeren wat ons opgelegd wordt, ondanks dat het ten koste gaat van veel agrarische ondernemers en bewoners. Maar er zijn ook anderen die dit raakt zoals de klootschietclub in Beuningen en model zweefvliegclub. Die laatste heeft met veel pijn en moeite en veel geld een plekje gevonden aan de Punthuizerweg. En de provincie is weliswaar in gesprek met alle eigenaren, maar de onzekerheid is daarmee niet weg. Is de compensatie voldoende, zijn er uitruilgronden genoeg, wat voor invloed kan de uitspraak van het Europese Hof nog hebben? De provincie zei het zelf al. Vóór juni 2019, de definitieve vaststelling van de provinciale inpassingsplannen, is er nog geen duidelijkheid voor iedereen en blijft onzekerheid troef. Voorzitter, betrokken partijen hebben ongetwijfeld hun uiterste best gedaan hier met goede inpassingsplannen te komen, maar we blijven er grote moeite mee hebben. We zeiden het al in de commissie, wij hebben ons bij dit hele PIP verhaal afgevraagd of we als raad indertijd wel de juiste keuze hebben gemaakt om dit niet zelf in handen te houden. De zienswijze die er nu ligt is dan ook hard nodig. Het punt van de zelfrealisatie willen we benadrukken!

19/12/2018

Raad 18.12.2018

Pilots sociaal domein

13/12/2018

Wij kiezen voor plan Bijont

Geen supermarkt op de Aloysiuslocatie

02/12/2018

Urgentieregeling huisvestingsverordening

wanneer kun je urgentie krijgen

28/11/2018

Onze vragen in de commissie 27.11.18

Over wel of geen drankje in 't Lossers Hoes / openbare toiletten / boerenmarkt

28/11/2018

commissievergadering 27 november 2018

onze bijdragen .... centraal tellen - pilots sociaal domein - aanvullende bijdrage TCC

14/11/2018

Begrotingsvergadering 13.11.18

Onze algemene beschouwingen

14/11/2018

CPP project Wonen aan het Dinkeldal

Krakkemikkig voorstel

11/11/2018

Collectieve zorgverzekering voor minima

Informatie n.a.v. vragen over deze verzekering van Menzis

23/10/2018

Lutterzand.....

Koester natuurgebied het Dinkeldal

17/10/2018

Raad 16 oktober 2018

Structuurvisie - Nota recreatie - Rekenkamerrapport ambtelijke organisatie

03/10/2018

Voorstel zonnepark Drielandweg

rammelt aan alle kanten

03/10/2018

Commissie 2 oktober 2018

Over begrotingswijziging Regio Twente / Energiefonds / Structuurvisie / Nota Verblijfsrecreatie

27/09/2018

Knelpunten regiotaxi

De antwoorden van het college op onze brief

26/09/2018

Vragen rondvraag / OZB zonnepanelen? en kapotte lift gemeentehuis

kapotte lift gemeentehuis en OZB op zonnepanelen

26/09/2018

Ontsluiting Luttermolen

Verzoek om tracé meer zuidelijk

25/09/2018

Zonnepark Overdinkel

Onze vragen m.b.t de plannen

24/09/2018

Subsidies voor verenigingen en geluidsnorm Brueghel

Wij stelden het college vragen over subsidies en geluidsnorm

18/09/2018

De Miljoenennota 2019

Wat heeft dit kabinet ons te bieden voor 2019

05/09/2018

FLYER / ADVERTENTIE

De eerste na de verkiezingen

05/09/2018

Commissie ruimte en bestuur en samenleving 4.9.18

Onze vragen... .O.a. Kruispunt Glane / jongerenwoningen / Erve Beernink / Dag van de duurzaamheid

28/08/2018

Cijfers en andere informatie Domijn

Informatie en onze reactie daarop

27/08/2018

Knelpunten regiotaxi

Aanpassingen zijn noodzakelijk

20/07/2018

Wij zijn er voor U...ook tijdens de zomervakantie

Overzicht bereikbaarheid fractieleden BURGERFORUM

18/07/2018

Ontsluitingsweg Luttermolen

Motie haalt het niet

18/07/2018

Motie Aloysiuslocatie

Alleen steun van PvdA voor motie

18/07/2018

voorjaarsnota 2018

als voorbereiding op de begroting

18/07/2018

Raad 17 juli 2018

Zonnepark Drielandweg Overdinkel

18/07/2018

Raad 17 juli 2018

GGD en Schuldhulpverlening

09/07/2018

Brief aan College inzake onderbouwende cijfers Domijn

informatie tot dusverre die we binnen hebben betreffende Domijn

05/07/2018

Onze vragen rondvraag commissie 4 juli

Over de dienstverlening/loket gemeente Losser / apotheek na 23.00 uur en de eikenprocessierups !

05/07/2018

Onze vragen over de voorjaarsnota

Over jeugdzorg, verharding wegen, cijfers Domijn etc.

04/07/2018

Gevolgen onderzoek slagerij/slachterij Luijerink

Op verzoek van Burgerforum op de agenda gezet

04/07/2018

Onze vragen in de commissie ruimte

Diftar - Afvalbakken hondenpoep - diverse verkeerssituaties - niet afgebouwde woning Glanegrensweg

03/07/2018

vragen zonnepark Overdinkel

Commissie 3 juli 2018

30/06/2018

Vraag en antwoord Aloysiusschool

De antwoorden van vragen van BF ten aanzien van de Aloysiuslocatie

06/06/2018

Motie openbare toiletten

Je hebt hoge nood of je moet nodig je stomazakje verwisselen en er is geen WC in de buurt

06/06/2018

BURGERFORUM over de jaarrekening

Aandacht voor lokale lasten eenpersoonshuishoudensBF - BURGERFORUM Jaarrekening 2017 De jaarrekening 2017 is die van het laatste volledige jaar van de coalitie van BF, CDA en D66. Veel van de geformuleerde ambities zijn waargemaakt en financieel gezien is de gemeente weer gezond, waarvan het resultaat over 2017 met een positief saldo van € 3.7 miljoen een mooi voorbeeld is. Overigens wel met de kanttekening dat door de verkoop van aandelen van Vitens ruim 2 miljoen in de pot kwam, een éénmalig voordeel dus. De nieuwe coalitie heeft al uitgesproken dat de lokale lasten, behalve de inflatiecorrectie, niet zullen stijgen. Dat is een goede zaak, want als je kijkt naar vergelijkbare gemeenten dan zijn onze woonlasten voor met name de éénpersoonshuishoudens -en die komen er steeds meer- vrij hoog. Zaak om die lokale lasten voor de éénpersoonshuishoudens in de toekomst goed in de gaten te houden. Ten aanzien van de gemeenschappelijke regelingen, en dat zijn er nogal wat, willen we het college wijzen op de aanbevelingen uit het rekenkameronderzoek van de gemeenten Borne, Hengelo, Almelo, Enschede, Oldenzaal en Dinkelland, met een “QuickScan Verbonden Partijen”. Deze aanbevelingen snijden hout en het zou jammer zijn dat we hier niets mee doen. Vooral omdat we als raad al weinig invloed hebben op die gemeenschappelijke regelingen. Met name vragen we ook aandacht voor die van de Stadsbank. Er is weliswaar een voordeel ontstaan door minder aanvragen voor ondersteuning, maar we hebben onze twijfels of dat komt doordat er ook minder mensen met schulden zijn. In het rekenkamer rapport wordt nl. ook melding gemaakt van het spanningsveld tussen het toenemend aantal mensen met schulden en het teruglopende aantal cliënten van de SON. In het VNG blad van 1 juni is nog te lezen dat er bijna 1,4 miljoen huishoudens problematische schulden hebben of dreigen te krijgen, maar slechts 200.000 hiervan bekend zijn bij de gemeenten en schuldhulporganisaties. Losser heeft wat preventie betreft al stappen gezet, maar het grote aantal mensen met schulden blijft zorgelijk. Onze gemeente heeft ook het afgelopen jaar weer fors ingezet om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt weer aan het werk te krijgen. Dat blijft een uitdaging. BF wil wél een punt maken ten aanzien van het voornemen van dit kabinet om het minimumloon los te laten voor mensen met een arbeidsbeperking. Wij vinden dit -en met ons velen- erg onrechtvaardig. Het college uit Alphen aan den Rijn gaat de minister een brief schrijven waarin er voor gepleit wordt dit voornemen los te laten. BF zou graag zien dat het college van Losser die stap ook neemt. Graag horen wij hoe zij hier in staat. Tot slot: De jaarrekening ziet er goed uit, Losser heeft weer vet op de botten en we laten een mooie erfenis na. Op zich was de opmerking van een journalist n.a.v. de jaarrekening dan ook niet zo gek. Waarom de inwoners niet eenmalig belonen? Na jaren van bezuinigingen misschien tijd om iets terug te doen. Misschien toch dat in het artikel genoemde tientje per huishouden, of een extra bijdrage voor dorpsfeesten of wat dan ook. Het is inderdaad een keuze.

31/05/2018

Regeling voor reis- en verblijfkosten wethouder

plus beloning/vergoeding van zowel wethouders, raads- en commissieleden.

26/05/2018

BF wil duidelijkheid over Aloysiusschool

Onderstaande brief ging vandaag uit naar het college

23/05/2018

Reactie op prestatieafspraken DOMIJN

Vraag om cijfers en reactie op prestatieafspraken

23/05/2018

Rondvraag commissies 22.2.2018

Over de ambtelijke crisis Enschede en de gevolgen voor Losser - geluidsoverlast warmtepompen - drones - onderzoek slachterij - en ondergrondse containers

18/05/2018

Brief aan de ministers De Jonge en Bruins

Inzake hoge parkeerkosten Van Heek garage voor bezoekers MST

25/04/2018

Debat over de totstandkoming coalitie in worden

BURGERFORUM aan de kant gezet

21/04/2018

Trouw

Na het bekend worden dat we als grootste partij buiten de coalitie vallen hebben wij ontzettend veel steunbetuigingen en reacties ontvangen. Emotionele, verontwaardigde, boze en een hart onder de riem stekende. Wij begrijpen de boosheid, het niet begrijpen, de verontwaardiging en het machteloze gevoel van 'waarom stem ik dan nog'. We begrijpen de emotie, maar vragen jullie wel om in de reacties niemand persoonlijk te beledigen. Dat brengt niets en dat helpt ons niet verder. Wij zijn hartstikke blij met jullie steun en het meeleven. Gebruik het constructief. Het allerergste dat ons kan gebeuren is dat onze kiezers nu al het vertrouwen verliezen en de volgende keer niet meer gaan stemmen. Want dan hebben we echt alles voor niets gedaan! Dus blijft ons trouw!

19/04/2018

BURGERFORUM ALS GROOTSTE PARTIJ AAN DE KANT GEZET

BURGERFORUM als grootste partij aan de kant gezet Het gevoel was er al vanaf het begin. Wat we ook doen, de deal is vooraf al gesloten; de uitkomst moet CDA + VVD + D66 worden. De grootste partij BURGERFORUM is buitengesloten, aan de kant gezet. En dáármee zijn ook al onze kiezers buitengesloten en aan de kant gezet. Het ging over álles behalve waar het om had móeten gaan, nl.: Hoe doen we recht aan de verkiezingsuitslag en wat de kiezer heeft gezegd!? Het ging niet om inhoud en het ging niet om recht te doen aan de verkiezingsuitslag. Het ging vooral om persoonlijke voorkeuren, chemie, eisen die gesteld werden, blokkades die opgeworpen werden, om partijbelangen en om het pluche. We hoeven onszelf niets te verwijten. Wij zijn constructief alle gesprekken in gegaan. Hebben alle mogelijke coalitieopties open gehouden. Hebben allerlei handreikingen gedaan….tot op het laatst. Het mocht niet baten. Het spel was al gespeeld voordat het begonnen was. VVD sprak zich uit voor CDA en D66. D66 -als verliezer- had ook voorkeur voor de VVD boven BURGERFORUM en het CDA dat in het laatste overleg nog aangaf voortzetting van de huidige coalitie met stip op nummer 1 te hebben staan, koos toch voor VVD en D66. Onbegrijpelijk. Vertrouwen in ons ontbrak werd op het laatste moment als argument aangedragen. Tijd om dit soort coalitiebesprekingen in de openbaarheid te doen. En wat we vooral heel triest vinden is dat mét ons als grootste partij, ook 1/3 deel van de kiezers aan de kant gezet worden en dan vooral uit Overdinkel en Losser. Dit is niet uit te leggen en getuigt van minachtig voor de kiezer. Hierdoor raakt niet alleen het vertrouwen in de politiek beschadigd, maar het verdeelt ook onze samenleving. CDA, VVD en D66 doen mee aan de landelijke trend om lokale partijen buiten spel te zetten door samen een pact te sluiten. Slecht voor Losser en slecht voor onze inwoners. Het is een zwarte dag in de Losserse politiek. BURGERFORUM zal een spoeddebat aanvragen om dit in de openbaarheid te bespreken. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- De insteek van BURGERFORUM was altijd…recht doen aan de verkiezingen. Onze eerste voorkeur voor BF met CDA en VVD kende weliswaar het nadeel van een heel kleine oppositie, maar vonden wij een goede afspiegeling van wat de kiezer wil. Dat gold ook voor de keuze BF met CDA. Een brede coalitie met goede verdeling over kernen en buitengebied. En voor het geval het CDA zou afhaken dan was de mogelijkheid van BF met VVD en gedoogsteun van de PvdA voor ons ook een optie. Dit omdat we daar inhoudelijk veel raakvlakken mee hebben en zowel VVD als PvdA gewonnen hebben. Voortzetting van de huidige coalitie lag gezien het verlies van D66 niet direct voor de hand, maar ook daar stonden we voor open. Dat onze 1e keuze bij de VVD lag was een keuze voor het signaal van de kiezer en niet gericht tegen D66. Die optie van BF met CDA en D66 hebben we vrijdag ook aan de informateur doorgegeven, daarbij hebben we tevens aangegeven dat we open blijven staan voor een coalitie met het CDA.

04/04/2018

Is tweestedenkaart ook in onze gemeente mogelijk

Onze vragen richting college

23/03/2018

Coalitiebesprekingen kunnen beginnen

Duidingsbetoog 23 maart 2018

14/03/2018

Raadsvergadering 13 maart 2018

Agenda van Twente, kosten jeugdzorg / sociaal domein en Rioleringsplan

24/02/2018

LOKAAL BELANG VOOROP

Verkiezingsprogramma Speerpunten Missie/Visie

21/02/2018

Vervolg regio Twente - Agenda van Twente

BURGERFORUM -> niet akkoord met Agenda van Twente in basispakket en besluitvorming hierover door algemeen bestuur

06/02/2018

WIJZ .... 1 loket voor al uw vragen ...sneller en beter

Met het nieuwe loket: WIJZ, één loket voor al uw vragen op het gebied van werk, inkomen, jeugd en zorg. Sneller en beter

05/02/2018

Het bestuur met het KOFFERTJE

Burgerforum levert kandidatenlijst voor gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart 2018 in

24/01/2018

Lokaal belang voorop!

Verkiezingsprogramma Speerpunten Missie en Visie en Waar staat Burgerforum voor

24/01/2018

onze bijdrage commissies 24.1.2018

Over Diftar, luchtalarmering Gronau en (grond)wateroverlast

24/01/2018

commissie ruimte 24.1.18

Landgoed Teussink

05/12/2017

Parapluplan

Toch nog de nodige vragen

05/12/2017

Commissie ruimte 4 december 2017

't Olde Köttink Beuningen en Hoge Boekelweg Losser

30/11/2017

Rondvraag commissie over rookverbod rondom gemeentehuis

Rookverbod rondom gemeentehuizen - vragen Burgerforum

30/11/2017

commissie bestuur en samenleving 28.11.17

Over verhoging leges parkeerkosten

21/11/2017

Lies ter Haar lijsttrekker komende verkiezingen

Bijzondere ledenvergadering maakt keuze

19/11/2017

Burgerforum: Gaan voor vernieuwing!

Discussie over raadsprogramma of raadsagenda - gaan voor inhoud

14/11/2017

Onze reactie op de begroting

Lokaal belang voorop

01/11/2017

Burgerforum - hoek Elfterborg niet bebouwen

Rondvraag commissie 31 okt 2017

01/11/2017

Vragen bijdrage Regiotaxi

Wil college de impopulaire maatregel terugdraaien?

01/11/2017

Burgerforum vragen begroting

commissie 31 okt 2017

18/10/2017

Meer plannen mogelijke ontwikkelingen Aloysiuslocatie

Plan BijoNt doet mee met ontwikkelingen Aloysiuslocatie

27/09/2017

Armoedemonitor

Monitor, conclusie en aanbevelingen

20/09/2017

Eindelijk...........urgentieregeling voor eigen inwoners

Vastgesteld in de raad van 19 september 2017

17/09/2017

Burgerforum visiestuk geschreven in december 2014

Van meer winkels naar meer kwaliteit

12/07/2017

Agenda van Twente: Samenwerking regio prima! maar wel met onderbouwde plannen

het gaat wel om gemeenschapsgeld nl 7,50 per inwoner van onze gemeente

07/06/2017

Stec Rapport en supermarkt op Aloysiuslocatie

Oude wijn in een nieuwe zak

25/05/2017

Ontwikkeling Aloysiuslocatie en centrum

Alle stukken hierover als link

04/04/2017

Onze bijdrage over de afvalinzameling

Grijze container moet blijven

22/03/2017

Vragen en antwoorden diftar / huisvuilinzameling

onze financieel technische vragen en de antwoorden

15/02/2017

Grensoverschrijdend duurzaamheid en -openbaar vervoer

Rondvraag commissie Ruimte 14.2.2017

18/01/2017

Reactie op Prestatieafspraken Domijn

uit de commissie Ruimte 17.1.17

30/12/2016

Afvalbeleid... wel of geen grijze container

Wel of niet grijze container.... lees hieronder de opties die er zijn

25/11/2016

Antwoord Minister Schippers op vragen hoge parkeerkosten en RTV Oost interview

Teleurstellende antwoorden... nieuwe brief onderweg