Stront stinkt niet

BURGERFORUM Goede stront stinkt niet!

Dat de boeren meer en meer onder druk komen te staan is niet nieuw. De vele Nederlandse regels en regels vanuit Brussel maken dat de boeren het heel moeilijk hebben. Bestaanszekerheid is een term die steeds vaker benoemd wordt en de steeds feller wordende protesten zijn vast niemand van ons ontgaan. Ook in onze gemeente zijn er veel boeren die worstelen met hun mest of mestoverschot. Zeker nu de derogatie stap voor stap word afgebouwd.

Daarom zijn we met de VVD om de tafel gaan zitten om te bedenken hoe we onze agrariërs kunnen ondersteunen. Wij denken dat er in het maken van biogas een extra verdienmodel zit en dat dit kan ondersteunen in het mestbeleid.

Daarom onze motie waarin we een oproep doen om deze mogelijkheden verder te onderzoeken, te informeren waar de behoeften liggen, zowel bij de agrariërs als ook bij de ondernemers op de Pol/Esch die wellicht van dit biogas gebruik kunnen maken.
Bovendien is dit biogas, nadat het is opgewerkt zodat het aan de normen van aardgas kan voldoen, wellicht een uitkomst voor woningen die niet op andere wijze klimaatneutraal gemaakt kunnen worden en niet van het gas af kunnen. Dan dragen we als gemeente Losser ook weer bij aan de warmtetransitie.

Laten we kijken of we als gemeente hierin een verbindende rol kunnen spelen en te ondersteunen om dit plan te realiseren.

Achtergrondinfo:
Na een vorige motie zijn we verder gegaan met het onderzoeken van de mogelijkheden, o.a. door:
N.a.v. een vorige motie is al het nodige voorwerk gedaan door #Burgerforum en #VVD om te kijken of er voldoende mogelijkheden zijn om dit te realiseren.
-Juli gesprek Omgevingsdienst Twente in Losser over o.a biogas/groengas
- september contact ODT en ambtelijk over biogas/groengas
- oktober gesprek proces manager nieuwe energie van de RES organisatie over de noodzaak om de warmtetransitie meer aandacht te geven en de mogelijkheden voor biogas/groengas in het bijzonder. Ook gesproken over de duurzaamheid van dit verdienmodel voor agrariërs. Hier is het idee dat biogas/groengas voor ondernemers op de industrieterreinen mogelijk zijn kunnen zijn ontstaan.
- november gesprek met portefeuillehouder en gevraagd om ambtelijke bijstand
- 2 maanden (wel inclusief feestdagen) onderzoek ambtelijk naar schaalgrootte, wet-/regelgeving etc en de conclusie is dat het mogelijk is om een biogashub of een lokaal centrale hub op te zetten. De uitkomsten zijn ambtelijk aan ons gepresenteerd. Wel monovergisting, liefst groengas maar ook biogas zou kunnen.
- tussendoor overleg tussen Burgerforum en De Losserse VVD
Het kan dus, er komt meer aandacht politiek bestuurlijk voor de warmtetransitie (RES 2.0) Onze voorkeur gaat uit naar lokaal centraal omdat daar meer boeren aan mee kunnen doen. Gasprijs is hoog, groengas/biogas blijft voor de industrie in Losser altijd voordeliger dan bijvoorbeeld waterstof vanwege de schaalgrootte. De boerengas BV is in oprichting.


Share our website