vragenkwartiertje en antwoorden van het college

  • Home
  • Nieuws
  • vragenkwartiertje en antwoorden van het college
http://

BURGERFORUM vragen vragenkwartiertje1. Onderzoekskosten vleermuizen in spouwmuren
Als bewoners hun spouwmuur willen isoleren lopen ze nu tegen het probleem op dat eerst een ecologisch onderzoek moet plaatsvinden of er ook vleermuizen in de spouw zitten. Dit n.a.v. een uitspraak van de Raad van State.
Dit onderzoek kost naar wij hebben begrepen als snel tussen de 2000 en 4000 euro. Daarmee wordt spouwmuurisolatie onhaalbaar en onbetaalbaar. Wij hebben echter vernomen dat er vanuit de provincie subsidie beschikbaar is om als gemeente een gemeentebreed ecologisch onderzoek uit te voeren en maatregelen te treffen voor de instandhouding van beschermde soorten zoals de vleermuis, waarna de provincie een ontheffing voor de hele gemeente verleent.
Deze ontheffing kan dan worden gebruikt om na-isolatie mogelijk te maken binnen de gemeente, ook door particulieren.
De gemeente heeft daarmee dus al het voorwerk gedaan en de particulier hoeft dan niets meer te doen. Dat is nu, omdat er géén SMP (Soorten Management Plan) is, niet het geval.
Vraag: Is dat bij het college bekend en gaat zij hiermee aan de slag?

https://www.raadvanstate.nl/actueel/nieuws/augustus/ecologisch-onderzoek-isoleren-spouwmuren/

https://regelen.overijssel.nl/Producten_en_diensten/Subsidies/Wonen_en_leefbaarheid/Gemeentelijk_soortenmanagementplan_voor_woningverduurzaming?utm_source=Rx.Front&utm_medium=redirect&utm_campaign=Producten_en_diensten%2FSubsidies%2FRuimtelijke_ontwikkeling%2FGemeentelijk_soortenmanagementplan_voor_woningverduurzaming

2. Landschapsdeals
Er is in onze begroting geld gereserveerd voor landschapsdeals en wij vinden een vlotte aanpak hiervan belangrijk. Hoe staat het hiermee? Welke deals zijn al gesloten, welke deals lopen nog?

3. Overlast Japanse knoop
Het is al meerdere keren aangehaald en blijft actueel. Overal zien we deze exoot weelderig tieren. Wat is de stand van zaken op dit moment en wat zijn de (nieuwe) bestrijdingsmogelijkheden?
Share our website