Bijdrage sociaal domein

Agendapunt Sociaal Domein (Inge Oort)

Het sociaal domein houd ons bezig en zal ons ook in de toekomst bezig blijvenhouden. Het heeft immers betrekking op alle inwoners van losser. 

Ambities zijn groot als het gaat om aan de voorkant te sturen om zo dure zorg te vermijden. Het netwerk van de afdeling is groot en verweven met de samenleving. Het is mooi om te zien dat de nota in samenspraak met diverse organisaties tot stand is gekomen. 

Ook onze leefomgeving zal zich moeten aanpassen aan de voorliggende situatie. Door jongeren in de gemeente een kans te geven in de gemeente te blijven wonen zal mantelzorg misschien dichtbij blijven. Door te faciliteren, ruimte te bieden aan jong en oud, zuinig te zijn op onze verenigingen en sportaccommodaties, meer om te kijken naar elkaar, proberen gezonder te levendragen we bij aan het terugdringen van een steeds duurder wordende zorg.

Waar in het basisonderwijs aandacht is voor de gezonde boterham en stimuleren van het eten van fruit wordt dat op de middelbare school vaak losgelaten. En ook juist daar zou aandacht moeten zijn voor de gevolgen van, niet alleen drugs en alcohol, maar ook voor een ongezonde levensstijl.

We verwachten veel van de inzet van ervaringsdeskundigen, zij weten immers als geen ander hoe te dealen met moeilijke situaties

Er ligt een mooi plan waaraan door de afdeling hard aan is gewerkt en daar geven we graag onze goedkeuring aan, daarbij wel de kanttekening dat er wel hulp geboden kan worden, maar die er ook moet zijn. Dat hangt natuurlijk ook af van factoren waar we misschien geen invloed op hebben. Is er wel genoeg capaciteit bij bv stadsbank, fysiotherapeuten, sportaccommodaties? Toch kan wat ons betreft het voorliggende een hamerstuk worden.

Share our website