Raadsvergadering 16 april 2024

Even bijpraten over de raadsvergadering 
van gisteren.
 
Volgende agendapunten zijn behandeld:
 
- Lutterzandweg 11 De Lutte over de verplaatsing van een recreatiewoning. Aangenomen.
 
- Vaststellen Inclusieagenda - blij dat een van onze speerpunten nu als resultaat heeft dat er een inclusie-agenda voorligt. Aangenomen.
 
- Hanhofweg 3-5 De Lutte, verplaatsing woonruimte. Aangenomen.
 
- Schaapskooiweg 2 Overdinkel:  Wijziging van agrarisch naar recreatief en uitbreiding van 25 naar 49 camper plaatsen. Een aantal omwonenden had daar nog vragen over en daar heeft Burgerforum gevraagd om eerst nog samen met Skop’n boer in gesprek te gaan, alvorens we dit wilden vaststellen. Dat gesprek heeft naar tevredenheid plaatsgevonden. Voorstel aangenomen.
 
- Kroepsweg 1 De Lutte: Transformatie van het centrum gebouw in appartementencomplex. BF had wel problemen met de prijs van de toch zeer dure appartementen, maar de plannen zijn in 2021 in gang gezet en het complex leeg laten staan is ook geen optie, daarom wel ons JA tegen deze plannen. 
Wel hebben wij de door het CDA opgestelde motie mede ingediend, waarin gevraagd wordt bij de toekomstige herbestemming van de huidige sportzaal in te zetten op woningbouw meer gericht is op betaalbare woningen die aansluiten bij de vraag van de inwoners met een sociaal economische binding.
 
- Opvang asielzoekers Dinkeloord Beuningen: We zijn akkoord gegaan maar wel onder bepaalde voorwaarden o.a. de verkeersveiligheid (meer dan de provincie nu doet), die geregeld moeten zijn voor de bestuursovereenkomst door het college getekend kan worden. Overige voorwaarden:
-maximaal 1 jaar opgesplitst in 2 x 6 maanden, waarbij na de eerste 6 maanden een brede evaluatie komt;
-maximaal 94 personen;
-borgen van de veiligheid en instellen breed overleg platform met bewoners, gemeente, COA en provincie.
 
- De door het CDA opgestelde motie beperken asiel-instroom hebben we mede ingediend. Dit om een duidelijk signaal richting informateurs en Tweede Kamer af te geven.
 
- Burgerforum heeft 2 moties ingediend: 1 om beleid te ontwikkelen die het mogelijk maakt woningen te splitsen of grotere kavels te splitsen om zo extra woningen toe te voegen (raadsbreed aangenomen) en 2 om in bepaalde gevallen de bestemming van bedrijfswoningen in sommige gevallen om te kunnen zetten in reguliere woningen, mits ze niet de ontwikkelingen op een bedrijventerrein belemmeren. Na de toezegging van de wethouder om hier maatwerk toe te passen is deze motie ingetrokken.
 
-Moties beperken kosten afscheidsrecepties:
De VVD stelde voor de bedragen vast te leggen op maximaal 7.500 euro voor burgemeesters en 2.500 euro voor wethouders. Bij dit voorstel viel alleen de receptie van vml wethouder van Essen buiten deze bedragen. 
Wij vonden dat er eerst richtlijnen moeten worden vastgesteld en dan bekeken moet worden wat we willen zien als maximum bedrag of bandbreedte bedrag. Bovendien is dit geen zaak voor het college, maar moeten we hand in eigen boezem steken en is het zaak voor de raad om hier kaders aan te geven. De moties zijn ingetrokken en het wordt nu in het presidium (fractievoorzitters overleg) aan de orde gesteld voor de verdere stappen en uitwerking. Overigens vindt Burgerforum dat we altijd goed moeten nadenken als we zaken organiseren van gemeenschapsgeld. Niet alleen wat afscheidsrecepties van een burgemeester of wethouders betreft, maar ook wat onze eigen raadsuitjes of de herinrichting van de raadszaal betreft.
 
Zo nu bent u weer bij.
Share our website