Aandacht voor het MKB

MKB Toets (Henry Elsjan)

Per 1 januari 2024 is de nieuwe Omgevingswet van kracht. Ruim 150 wetten zijn samengevoegd in één wet en 5 uitvoeringsregelingen.

Voor meer dan 420.000 MKB bedrijven ( en dat zijn bedrijven met tussen 2 en 250 werknemers) kan dit grote gevolgen hebben voor die leefomgeving en is het nodig om grote opgaven als klimaatadaptie, woningbouw en energietransitie integraal het hoofd te bieden.
Bovendien hebben kleine en middelgrote bedrijven vaak minder middelen en capaciteiten om te voldoen aan de uitgebreide wet- en regelgeving.

Veel MKB-bedrijven hebben geen staffunctionarissen in dienst. Vergunningen, inspecties, het inschrijven op aanbestedingen of subsidies, het aanpassen van de bedrijfsvoering op gewijzigde regels, het zijn allemaal zaken die de ondernemer zelf erbij moet doen. Met minder regels houdt de ondernemer meer tijd over voor de toekomst van het bedrijf. Daar wordt heel gemeente Losser beter van!
Als een ondernemer verwacht dat de nieuwe wet- en regelgeving gevolgen voor het bedrijf zal hebben, dan is de MKB Toets verplicht.

Burgerforum ziet de MKB-toets dan ook als een geschikt middel om de regeldruk in de gemeenten te verlagen. Door voorgenomen regelgeving van de gemeente standaard te toetsen op de administratieve gevolgen voor het midden- en kleinbedrijf moet onwerkbare regelgeving tot het verleden gaan behoren.
Met dit voorstel willen wij ervoor zorgen dat op alle bestuurslagen naar gevolgen voor het MKB wordt gekeken, ook op landelijk niveau zal namelijk een MKB-toets worden ingevoerd.

MKB Nederland maakt zich dus sterk voor het invoeren van een MKB Toets en heeft een oproep gedaan aan gemeenten om deze toets in te voeren en daarom ook deze motie die raadsbreed is aangenomen.
 
Share our website