Nabeschouwing raadsvergadering dec 2023

  • Home
  • Nieuws
  • Nabeschouwing raadsvergadering dec 2023
Burgerforum……Lokaal belang voorop!

De laatste raadsvergadering van 2023 stond in het teken van afscheid van Cia Kroon als voorzitter van de raad en de benoeming van wethouder Milad Lahdo als opvolger van Jimme Nordkamp.

Naast de zekerstelling toekomst steenfabriek verder agendapunten m.b.t. de Omgevingswet die per 1 januari ingaat. Een ingewikkelde wet met veel impact op onze leefomgeving en waarvoor veel geregeld moet worden om dit goed te laten verlopen. Daarom hebben we ons daar goed in verdiept en een aantal wijzigingsvoorstellen ingediend en gevraagd om ook de inbreng van de inwoners goed te regelen.

Burgerforum was dit jaar productief met 4 wijzigingsvoorstellen en 10 aangenomen moties, o.a. over de opgaven landelijk gebied en onze boeren, besteding meeropbrengst toeristenbelasting in samenspraak met de ondernemers en extra inzet op veiligheid. We hebben het college schriftelijk vragen gesteld over o.a. het afvalbeleid, de stikstof en waterproblematiek en het goederenvervoer.

Wat de windturbines betreft hebben  we 4 zienswijzen / bezwaarschriften ingediend bij de Provincie en het Ministerie wat het project bij De Lutte betreft en 1 bij de Stadt Bad Bentheim over het windproject achter Aarnink in de Zandbergen Losser.

Wij wensen u een gezond en voorspoedig 2024. Geluk in tuk!

www.burgerforum.com
Burgerforum Facebook, Twitter en Instagram
 
Share our website