Ons team

Marian OosterbroekWethouder Burgerforum

Ik ben 59 jaar geleden geboren in Losser en opgegroeid in De Lutte. Mijn eerste baan was in Losser waar ik als pedagogisch medewerker aan het werk ben gegaan op de Ravenhorst in de Zandbergen. Ik ben uiteindelijk bijna 35 jaar werkzaam geweest in de jeugdzorg waarvan de laatste 3 jaar als bestuurder van een zorgaanbieder in Twente.
Mijn hobby’s zijn wandelen, reizen en fotograferen.

Van jongs af aan was ik geïnteresseerd in politiek, maar ik ben pas op latere leeftijd ook daadwerkelijk politiek actief geworden. Ik ben een aantal jaren steunfractielid geweest voor GroenLinks in Oldenzaal en bijna 3 jaar fractievoorzitter en raadslid. Ik heb destijds bewust gekozen voor de lokale politiek omdat ik van mening ben dat je op lokaal niveau het meest kunt betekenen voor de inwoners.

Zowel in mijn werk als tijdens mijn politieke activiteiten heb ik altijd de inclusieve maatschappij (iedereen hoort erbij) en participatie als belangrijke uitgangspunten gehanteerd. Daarnaast geloof ik in samenwerking en werken vanuit verbinding. Niet als doel op zich, maar als middel om je resultaten te halen.
Voor mij persoonlijk was het van belang dat deze uitgangspunten ook door Burgerforum gehanteerd worden en ik was dan ook ook blij dat deze prominent in het verkiezingsprogramma terug komen.
Daarnaast ervaar ik Burgerforum als een zeer betrokken en bevlogen partij. Ik vind het dan ook een hele eer en een voorrecht dat ik namens Burgerforum als wethouder zitting mag nemen in het college. Ik heb er ontzettend veel zin in en ik ga mijn uiterste best doen om de gemeente Losser nog mooier en nog krachtiger te maken.

Portefeuilles:
WMO, Jeugdzorg, Volksgezondheid, Welzijn, Inwonersparticipatie, Financiën, Inkoop- en aanbestedingsbeleid, Subsidiebeleid, Dierenwelzijn, Samenwerking Losser-Enschede, Publiekszaken, Automatisering en informatievoorziening, Vergunningverlening, Eerste locoburgemeester.
Projecten:
Omgevingswet
Toekomstvisie
Sporthal de Lutte
Ontwikkeling Aloysiuslocatie

Harold Sligmanfractievoorzitter

Ik ben Harold Sligman en lijsttrekker samen met Lies, ben getrouwd met Nynke en heb twee prachtige dochters, Alyssa en Lois.
Opgegroeid in Overdinkel en woon sinds enkele jaren in Losser.
Ik werk al ruim 24 jaar in de geestelijke gezondheidszorg en werk nu als woonbegeleider bij de RIBW Overijssel op een beschermde woonvorm.

Naast het werken en de politiek, ben ik druk met mijn hobby's sporten (hardlopen en fietsen), koken en lezen. Verder houden mijn vrouw en ik van reizen en is Italië ons favoriete vakantieland.
Ik ben lid geworden van Burgerforum omdat ik -toen ik zelf een keer contact had gezocht met de politiek- merkte dat er niet echt geluisterd werd naar mijn verhaal. Burgerforum past bij mij omdat de inbreng van de burger bij Burgerforum centraal staat! 

Wat de rol van een volksvertegenwoordiger is, daarover wordt nogal verschillend gedacht. Voor mij betekent het: je verdiepen in de materie, luisteren naar de signalen die je ontvangt vanuit de samenleving, verantwoording afleggen, benaderbaar zijn en het klinkt misschien wat clichématig maar eerlijk zijn.
Ik heb een brede belangstelling maar mijn speciale interesse gaat uit naar gemeenschappelijke regelingen, veiligheid, zorg en armoede. 
Het vertrouwen in de politiek staat onder druk en ik hoop dat onze inzet de komende 4 jaar ertoe bijdraagt dat het vertrouwen in de politiek wat herstelt!
harold.sligman@gmail.com
06-46295290

Lies ter HaarRaadslid

Ik ben Lies ter Haar, 66 jaar en lijsttrekker samen met Harold.
Na het VWO achtereenvolgens gewerkt bij een bouwbedrijf, De Losser-Hof (directiesecretaressen en medisch agogische dienst), eigenaar snoepwinkeltje, UT (vakgroepsecretaresse) en tot het prépensioen bij de Muziekschool.
Mijn grootste hobby is de politiek en ik ben nu meer dan 15 jaar raadslid en 18 jaar bij Burgerforum.
Burgerforum is gewoon dé partij die het beste bij mij past.
Ik wil vooral volksvertegenwoordiger zijn en heb mij verdiept in alle dossiers in de volle breedte.
Op dit moment is vooral de energietransitie het onderwerp dat veel tijd in beslag neemt. Zorg en armoedebeleid zijn dossiers waar mijn hart ligt.
Er zijn voor alle burgers en de politiek van de straat naar de raad brengen.....dát is wat ik vooral wil.
 
Lies ter Haar
Wiggers Kempke 9
7581 JA LOSSER
06-18156017

Henry Elsjanraadslid en vicefractievoorzitter

Ik ben Henry Elsjan (62 jaar) en geboren en getogen in Losser en getrouwd met Annet. Onze zoon en dochter zijn inmiddels uitgevlogen.

Vanaf 2014 maak ik deel uit van de raadsfractie van Burgerforum; mooie maar intensieve jaren. Wat heeft mij bewogen om mij opnieuw beschikbaar te stellen voor de gemeenteraad? In de komende 4 jaar moeten we o.a. een aantal belangrijke beslissingen nemen op het gebied van wonen, energietransitie, maar ook het hele afvalprobleem.

Burgerforum is een partij die zonder sturing van bovenliggende (landelijke of provinciale) partijlagen zich wil inzetten voor de belangen van de bewoners uit Losser en zijn kerkdorpen. Ik ben trots op ons team waarin oudgedienden en nieuwe, jonge leden samen ervoor willen gaan.
Met passie en een goed portie humor wil ik graag al die uitdagingen aangaan en mijn steentje bijdragen aan een mooie toekomst voor onze plattelandsgemeente.

henry.elsjan@gmail.com
 

Sam Luijerinkraadslid en lid DB fractie

Mijn naam is Sam Luijerink en ik ben 27 jaar.
 
Ik woon samen met mijn vriendin in het centrum van Losser.
Ik probeer elke week nog een paar keer naar de sportschool te gaan. Verder wil ik nog wel eens een dagje gaan vissen.
 
In 2016 ben ik commissielid geworden bij de mooiste partij van Losser: Burgerforum.
Burgerforum is een partij die niet kijkt naar de landelijke trend, maar alleen kijkt naar wat Losser nodig heeft. Hierdoor kunnen wij vrij spreken en plannen maken zonder dat we binnen de lijntjes moeten kleuren, zoals dit bij andere partijen vaak wel het geval is. Ik vind het belangrijk dat jongeren beter betrokken worden bij belangrijke thema’s, bijvoorbeeld woningbouw in onze gemeente. Ik hoop dan ook een stem te zijn voor de jongere generatie binnen onze gemeente.

Sam_Luijerink@hotmail.com
06-12613442
 

Martha HorstmanRaadslid

Martha Horstman 57 jaar
Geboren in Enschede en woon al sinds 1983 in Losser. Voel mij dus een Lossenaar. Ben getrouwd met Anton en moeder van 3 kinderen en 6 kleinkinderen.
Ik werk bij Brugman keukens en badkamers als commercieel gastvrouw.

Ik heb gekozen voor Burgerforum omdat dat de partij is die naar de stem van de inwoners luistert en dicht bij de mensen staat.
Zelf vind ik het belangrijk dat Losser goed bereikbaar blijft d.m.v. het openbaar vervoer voor jong en oud en dat geldt voor bestaande trajecten maar ook voor mogelijk nieuwe trajecten.
Ik vind het belangrijk dat onze gemeente een mooie plattelands gemeente is en blijft, waar je goed kunt wonen en werken.
Een gemeente waar we veel sport- en muziek- en andere verenigingen hebben en een mooi open lucht theater, maar waar we nog een grote zaal missen om uitvoeringen te geven. I
Hopelijk wordt dit gerealiseerd in de Aloysiusschool. Een locatie waar bijvoorbeeld ook een toneelgroep en kunstenaars een plek kunnen vinden. 
Daarnaast is het Gilde Repair café en plekken als de Kiekerskaamp waar mensen naar je luisteren en je binnen kunt wandelen voor een kop koffie heel belangrijk.
Onze gemeente heeft zoveel te bieden, laten we samen aan een mooie toekomst verder bouwen.
Onderwerpen die mijn aandacht hebben: Openbaar vervoer, bouwen voor jongeren en ouderen, de nieuwe omgevingswet en uiteraard de energie transitie en het afvalbeleid..

antonenmartha@kpnmail.nl
06-53880999

Inge Oortcommissielid en fractiesecretaris DB

Ik ben Inge Oort, 63 jaar en moeder van 3 zonen en 2 dochters. En oma van 3 kleinkinderen. Werkzaam geweest bij o.a. de bibliotheek in Enschede en bij Geas energiewacht.

Interesse in politiek is met de paplepel ingegoten maar na een cursus  lokale democratie te hebben gevolgd sprong na kennismaking met BURGERFORUM de vonk over. Hier heb ik geleerd dat politiek best open en transparant kan zijn. Het is fijn om dicht bij onze inwoners te staan en met hun te zoeken naar oplossingen, of minstens een luisterend oor te bieden.

Verder verdiep ik me graag in vraagstukken als wonen, gezondheid en de energietransitie. Ik hoop de volgende raadsperiode weer voor U klaar te mogen staan.

ingejoort@gmail.com
06-33058689

Henk FilipsenRaadslid en lid DB fractie

Mijn naam is Henk Filipsen, ben getrouwd en heb een dochter.
In mijn werkzame leven ben ik projectleider/manager geweest in de installatietechniek. Inmiddels ben ik al 10 jaar afgekeurd, en dat was ook de reden om mijn tijd te besteden aan de politiek.
Speerpunten voor mij zijn Sociaal Domein en het verenigingsleven.

In het Sociaal Domein gaat het in onze gemeente best wel goed. Maar er liggen ook nog veel kansen. Helaas is niet iedereen in beeld bij de gemeente Losser. Maar er zijn zoveel neven organisaties die zich ook met dit doel bezighouden. Dit alles geeft een versnippert beeld. Doel moet zijn om deze als gemeente Losser in beeld te brengen en al deze partijen/organisaties te verbinden met elkaar, met als resultaat dat iedereen die hulp nodig heeft deze ook krijgt.

Iedereen die binnen onze gemeentegrenzen woont werkt daar meestal niet. Wat verbindt ons dan met elkaar, dat is het verenigingsleven. De sportverenigingen zijn over het algemeen best goed georganiseerd, voor de culturele verenigingen ligt hier nog een opgave. Het is aan de politiek om deze verbindingen te faciliteren. Dit kan onder meer door het in het leven roepen van een culturele raad. Deze zal het college van B&W gevraagd en ongevraagd van advies moeten kunnen voorzien.

Dit zijn onder meer speerpunten waar ik me extra voor inzet. Ook ben ik al tienjaar niet alleen zichtbaar in de raadszaal, maar ook achter de voordeur. Burgerforum reageert altijd op signalen uit de bevolking, hierdoor zijn we vaak ook zichtbaar achter de voordeuren. In mijn essentie ligt daar ook een kerntaak van een volksvertegenwoordiger.

Ik hoop dat iedereen ook voor de aankomende vierjaar onze partij Burgerforum Losser weer weet te vinden, we zetten ons graag in voor u.

henk.filipsen@hetnet.nl
06-10982832


 

Nick Blaauwbroekcommissielid

Mijn naam is Nick Blaauwbroek 25 jaar en nu al ruim een halfjaar commissielid bij Burgerforum.

Ik studeerde HBO-Rechten aan de hogeschool Saxion en  heb juni 2022 mijn Bachelar of Lay gehaald. Na mijn studie zal ik gaan werken bij TLC Advocaten, een kantoor in Enschede. Ik zal mij hier gaan specialiseren in het faillissements- en letselschaderecht. Verder zijn mijn vriendin Iris en ik ruim 6 jaar samen en zullen wij binnenkort op zoek gaan naar een woning.
Mijn hobby’s zijn vooral sport gerelateerd. Zo train ik momenteel voor de halve marathon van Enschede, voetbal ik bij Zondag 2 bij AJC’96 en ga ik regelmatig naar de sportschool. Naast het sporten vind ik het erg leuk om nieuwe ervaringen op te doen middels reizen. Zo heb ik samen met mijn vriendin rondgetrokken in Indonesië, hebben wij gebackpackt in Engeland en zijn we een week op kanovakantie geweest in Zweden.

Ik ben bij Burgerforum gekomen om ervaring op te doen en vooral om te leren. Mijn keuze voor Burgerforum is echter wel een bewuste, omdat ik zie dat zij zich lokaal sterk maakt voor haar inwoners. Dit merk ik ook door kleine alledaagse dingen. Om een voorbeeld te noemen: ik kwam in de sportschool met iemand aan de praat over de gemeentelijke perikelen. Van hem hoorde ik dat er maar twee reacties van politieke partijen waren gekomen op een brief die hij had gestuurd aan de voltallige Gemeenteraad. Hij stelde het op prijs dat Burgerforum een van de partijen was die wél gereageerd had op zijn brief. Buiten dit punt vind ik het erg prettig dat Burgerforum niet aan landelijke standpunten is gebonden zodat de partij altijd maatwerk kan leveren voor de gemeente Losser. Losser is namelijk geen Nederland, Losser is Losser.

Als ik als Raadslid word gekozen zal ik vooral kritisch willen gaan kijken naar de geldende wet- en regelgeving binnen de gemeente Losser. Zo wil ik bijvoorbeeld spoedsbestuursdwang invoeren als het gaat om afvaldump zodat handhaven makkelijker wordt. Ook wil ik zorgen dat de verordeningen die de Raad opstelt inzichtelijk zijn voor de inwoners van de gemeente Losser. Zo kunnen inwoners van meet af aan zien wat de gemeente voor’ regels heeft opgesteld en doet de gemeente tegelijkertijd aan verwachtingsmanagement. Wel zo prettig dat iedereen weet waar hij aan toe is!

nickblaauwbroek@hotmail.com
06-15626300

Sandra Olde Bolhaarcommissielid

Mijn naam is Sandra Olde Bolhaar – Stappenbeld (54jr).
Ik heb twee kinderen en ben getrouwd met Leo.
Ik heb jaren in de zorg gewerkt. Zowel met mensen met een verstandelijke beperking als met ouderen. De laatste jaren heb ik gewerkt in een winkel voor de buitenmens. Mijn hobby’s zijn lezen, fietsen en handwerken.
Eerlijk gezegd heb ik me nooit zo met politiek bezig gehouden. Echter toen de Gemeente van plan was een fietspad te leggen door het laatste stukje ongerepte natuur heb ik me er voor ingezet om dit te voorkomen. Daar komt de behoefte uit voort om mee te denken, praten en kritisch te kijken naar de plannen voor de toekomst. Zodat het voor alle mensen in de Gemeente Losser fijn leven is maar ook goed ondernemen en boeren.
Het boeren, natuur, natuurbeheer en zorg zijn wel de speerpunten die mij raken en ik hoop dat we daar de komende 4 jaar goede stappen mogen maken. Daar wil ik mij voor inzetten. Ook wil ik me sterk maken voor het uitbreiden van het (sociale) betaalbare woningaanbod.
Burgerforum is van en voor alle burgers, boeren en ondernemers. We luisteren naar de mensen en kijken naar ze om. We zoeken naar een goede balans en oplossingen zodat wonen, natuur en ondernemen goed samen kunnen gaan. En dat zonder de belemmeringen van een landelijke politieke partij, vrij en onafhankelijk.

s.stappenbeld172@gmail.com

Bennie Haambergraadslid

Ik ben Bennie Haamberg, 67 jaar, getrouwd en heb 2 dochters en een kleinkind.
Ik ben tot voor kort timmerman/leermeester geweest en momenteel AOW gerechtigd en genietend van het pensioen.
Hobby’s – allerlei klusjes opknappen, tuin, pluimvee en fokken van Belgische hazen.
Verder ben ik onder meer: Accommodatiebeheerder, consul en aanspreker woensdagmiddaggroep onderhoud van Sportclub Overdinkel.
Bestuurslid Locatieraad RK Kerk Overdinkel -functie Gebouwenbeheer en lid van Schoffelploeg RK Kerkhof Overdinkel.

Burgerforum is een dynamische politieke partij en hier sta ik vanaf de oprichting nog steeds achter. Ik maak  al 3 periodes van 4 jaar namens BURGERFORUM deel uit van de Losserse raad en zou daar nog graag een periode van 4 jaar bij aan willen plakken.
Een maatschappelijke portefeuille spreekt mij aan en zeer zeker grensoverschrijdende zaken, zoals de Euregioraad waar ondergetekende namens de Gemeente Losser al 3 periodes deel van uit mag maken. Wil je wat bereiken als raadslid dan is dat alleen bijna niet mogelijk, want uiteindelijk heb je altijd een meerderheid in de raad nodig.
We zullen met elkaar er wat van moeten maken.
Items zijn er genoeg aan te halen o.a. woningbouw, van het gas af, energietransitie, etc:.

benniehaamberg@kpnmail.nl
06-10230719

Jan PetersSteunfractielid

Mijn naam is Jan Peters, 71 jaar oud en geboren en getogen in Losser. Ik ben 44 jaar getrouwd en heb twee kinderen.
Bouwkunde heeft me altijd geïnteresseerd en hier heb ik dan ook mijn beroep van gemaakt en dit altijd met veel plezier gedaan.  Een van mijn grote passies is toneel en ik ben al 28 jaar actief lid van Toneelvereniging De Rommelpot.   Ik vervul niet alleen rollen maar ben ook zeer actief aan de bestuurlijke kant.

Cultuur en maatschappelijke betrokkenheid staan bij mij hoog in het vaandel en daarom kies ik voor Burgerforum.
Met de huidige ontwikkelingen omtrent de Aloysiusschool hopen we de toegang tot cultuur voor een ieder weer te kunnen realiseren en meer sociale verbinding  te kunnen bewerkstelligen.
Tevens  wil ik me inzetten voor meer sociale woningbouw voor zowel senioren als starters op de woningmarkt om de leefbaarheid in de gemeente Losser te vergroten.
Burgerforum staat voor de burgers en door onderdeel te zijn van Burgerforum en te kunnen meedenken, hoop ik mijn steentje bij te kunnen dragen.

janpetersjan@hotmail.com
06-53398235

Jan Filipsensteunfractielid

Ik ben Jan Filipsen geboren en getogen in ons mooie losser,
Getrouwd met Irna en heb 2 bonusdochters,

Mijn hobby is muziek, ik bespeel zelf de bastuba,
Ook ben ik wijkcoördinator voor de Nierstichting,

Ik heb voor Burgerforum gekozen omdat ik mij daar het beste thuis voel.
Burgerforum staat dicht bij de bevolking en is gemakkelijk aanspreekbaar, ze staat dicht bij de burger.

Ik zou graag de komende jaren graag een bijdrage willen leveren om de gemeente Losser leefbaar te houden,
voor nu en in de toekomst,
Denk hierbij aan goede voorzieningen op het gebied van Cultuur, Zorg, Welzijn, Armoedebestrijding en Muziekonderwijs. Dat is voor mij heel belangrijk en daar wil ik me de komende periode graag voor inzetten.

jan.filipsen@gmail.com
06-13083322

Pieter BinsbergenVoorzitter Bestuur BF

Ik ben Pieter Binsbergen, gelukkig getrouwd, vader van 3 kinderen. In het dagelijks leven organisatieadviseur in het (hoger) onderwijs en sinds 1990 woonachtig in losser 

Ik ben bij Burgerforum vanwege de vertegenwoordiging van het lokale belang en de breedte van de partij wat betreft meningen, opvattingen en achtergronden van de leden

Graag wil ik eraan bijdragen dat mensen die om wat voor reden dan ook zichzelf niet (geheel) kunnen redden worden ondersteund en geholpen. Daarnaast is het investeren in een (h)echte gemeenschap, lokale voorzieningen, een gevarieerd sport- en cultuurlandschap en een goed lokaal ondernemersklimaat essentieel voor ons Losser!

Ad WesselsKandidatenlijst nr. 14

Mijn naam is Ad Wessels (63). Trotse vader van twee studerende kinderen. Een leuke vriendin verrijkt mijn leven.

Na mijn millitaire-dienstplicht ben ik in Utrecht gaan studeren. Als apotheker heb ik in het hele land gewerkt.
Vanwege een tijdelijke opdracht, ben ik in aanraking gekomen met Overdinkel. Daar woon ik inmiddels 20 jaar en dat bevalt goed. Door de hogesnelheid internetverbinding kan ik gemakkelijk de klant digitaal ontmoeten, ineens is Overdinkel het centrum van Nederland.

Naast mijn werk heb ik mij altijd ingezet voor de zakelijke omgeving en voor verenigingen:
van voorzitter van de winkeliersvereniging, inkoper van een kookclub tot voorzitter van de toezichtshoudende commissie van apothekers. En in de tijd dat mijn kinderen nog jong waren verrichtte ik hand- en spandiensten voor de sportvereniging en de lagere school.
Mijn kracht is dat ik ingewikkelde onderwerpen kan verkleinen tot begrijpbare stukjes.  Stukjes die allemaal een samenhang hebben en passen in het grotere plaatje.
Door mijn opleiding en interesses kan ik van heel veel dingen beetje. Vaklieden en goed georganiseerde bedrijven inspireren mij.
In mijn werkwereld wordt persoonlijk belang tuchtrechtelijk afgestraft. Dat zie ik ook het liefst in het dorpsbestuur.
Werken aan integriteit is er bij mij ingebakken en dat draag ik graag over. Hoe heerlijk zou het zijn dat je kunt vertrouwen op je gemeentebestuur. Het hele verhaal in plaats van de halve waarheid. De burger organiseert en de overheid faciliteert is voor mij een belangrijk vertrekpunt. Hiermee krijgt de burger ruimte om zelf initiatief te nemen. Dan ontstaat er op een natuurlijke wijze de gewenste burgerparticipatie. Uiteindelijk gaat het om het vertrouwen in elkaar.
De rganiserende burger, openheid van zaken, tegengeluid en tegenmacht zijn voor mij de methoden om van de gemeente Losser een beter paradijs te maken. Met de leden van BurgerForum gaat dit zeker slagen.