Informatiepagina's

ANBI gegevens


ANBI gegevens

KvK nummer: 08102776
RSIN: 816253766

p/a Nitertweg 15, 7582 PV te Losser.

Burgerforum


Doelstelling:
Burgerforum stelt zich ten doel de behartiging van de belangen van de gemeente Losser en haar inwoners,
zulks volkomen onafhankelijk van iedere bestaande politieke groepering of ideologie.
De vereniging zal als politieke partij de verkiezing van haar vertegenwoordigers in de Gemeenteraad bevorderen


Het bestuur verricht haar werk als vrijwilliger en krijgt hiervoor geen vergoeding (onbezoldigd).

De fractieleden van Burgerforum doneren per maand een vast vergoeding van 4% van de raadsvergoeding.
Het bedrag ligt tussen de 35 en 45 euro per maand.https://www.perfectmanage.eu/userfiles/36/files/resultaatrekening%2D2017.pdf
https://www.perfectmanage.eu/userfiles/36/files/Balans%2D2017.pdf

Resultaat Rekening BURGERFORUM 2017
Inkomsten Uitgaven  
Contributie € 1.000,00 Algemene-  
    Kosten -€ 468,04
Fractie   Bank-  
Bijdrage € 2.660,00 Kosten -€ 174,62
    Vergoeding RABO € 18,92
Verkiezings-   Campagne  
Fonds € 910,00 Kosten -€ 1.321,10

                    € 4.570,00                                                             -€ 1.944,84                         € 2.625,16 
        Balans BURGERFORUM 2017        
    Activa      Passiva     
                 
  Debet Eindsaldo 2016 Eindsaldo 2017   Credit Eindsaldo 2016 Eindsaldo 2017  
                 
                 
          Eigen vermogen € 4.960,83 € 4.960,83  
  Betaalrekening € 960,83 € 3.585,99   Toename liquide middelen   € 2.625,16  
  Spaarrekening € 4.000,00 € 4.000,00       € 7.585,99  
                 
                 
  Totaal € 4.960,83 € 7.585,99   Totaal € 4.960,83 € 7.585,99  
                 
                 
Algemene toelichting: € 903,87 Dit bedrag hebben we betaald aan Perfect Manager voor onze kosten van de web-site voor 5 jaar. 
      Dit betreft de jaren  2015-2016-2017-2018-2019.       
                 
                 
                 
                 
                 
 

 
Share our website