ANBI gegevens

  • Home
  • Informatiepagina's
  • ANBI gegevens

ANBI gegevens

KvK nummer: 08102776
RSIN: 816253766
p/a Nitertweg 15, 7582 PV te Losser.

Burgerforum

Doelstelling:
Burgerforum stelt zich ten doel de behartiging van de belangen van de gemeente Losser en haar inwoners, zulks volkomen onafhankelijk van iedere bestaande politieke groepering of ideologie. De vereniging zal als politieke partij de verkiezing van haar vertegenwoordigers in de Gemeenteraad bevorderen.

Het bestuur verricht haar werk als vrijwilliger en krijgt hiervoor geen vergoeding (onbezoldigd).
De fractieleden van Burgerforum doneren per maand een vast vergoeding van 6% van de bruto raadsvergoeding.

Onderstaand de link naar het financieel jaarverslag en resultaatrekening 2021

financieel jaarverslag 2021


 

Share our website