Oordeelsvorming vragenkwartier

kijk en luister mee naar het antwoord  

Burgerforum Vragenkwartier 30-01-2024

Gebrekkige zwemvaardigheid
Gebleken is dat sommige kinderen die van de basisschool komen nog niet kunnen zwemmen. Het voorval van een verdronken kind in Overdinkel enkele jaren terug ligt ons nog in vers in het geheugen

Vorig jaar hebben wij hier intern een vraag over gesteld en onze zorg uitgesproken en het antwoord daarop was dat het college die zorg over beperkte zwemvaardigheden deelt en navraag heeft gedaan bij de afdeling sport en specifiek het zwembad naar de zwemveiligheid van kinderen in groep 5.  Ons zwembad Brilmansdennen kent het lesprogramma “Duik er eens in” wat georganiseerd wordt samen met de basisscholen Dit programma is gericht om de zwemvaardigheden op peil te houden van hen die ze al bezitten en dit op peil te houden.
Er zou nog gekeken worden wat te doen met kinderen die toch niet zwemvaardig blijken te zijn.
Vraag: Is hier al meer duidelijk over? Wat zijn dan de volgende stappen?

Parkeren rondom het gemeentehuis
Eerder stelde de VVD hier al vragen over, maar de druk op parkeren rondom het gemeentehuis is nog steeds een knelpunt en dan met name op de donderdag, onze marktdag, en de vrijdag.
Destijds zijn bij het opstellen en vaststellen van het parapluplan hierover afspraken gemaakt, o.a. dat personeel dat op het gemeentehuis werkt zoveel mogelijk gebruik maakt van lang parkeren bij De Fakkel en/of  de RK kerk.
Ook kunnen personeel en bezoekers van ’t Lossers Hoes parkeren naast de Aloysiusschool.
Daarnaast zijn ontheffingen verleend en kunnen degenen die een ontheffing hebben gekregen ook parkeren in de nabijheid van het gemeentehuis.
Gebleken is dat, ook doordat meerdere parkeerplekken zijn weggevallen omdat ze gereserveerd zijn voor politie/handhaving en elektrisch laden, de parkeerdruk groot is en het vaak lastig is om een parkeerplek te vinden. Denk daarbij aan bezoekers aan de markt en ondernemers Gronausestraat (gedeelte tegenover de kerk). De parkeerplekken voor die bedrijven zijn indertijd ingeleverd om een meer open blik richting centrum te krijgen.
Vraag: Kunnen de in het parapluplan gemaakte afspraken nog eens kritisch tegen het licht gehouden worden en ook gehandhaafd worden?
Vraag: Hoeveel ontheffing zijn verleend en voor welke termijn? Kan ook het ontheffingsbeleid geëvalueerd worden en gekeken worden of omwonenden hier ook gebruik van kunnen maken?

Uitbreiding Urenco
Er is in Gronau ongerustheid over de uitbreidingsplannen van Urenco Gronau.
Vraag: Kan het college ons de laatst bekende informatie geven en  toezeggen ons de toekomst op de hoogte te houden van de ontwikkelingen? En indertijd hebben we gevraagd hoe het zat met het melden van storingen. Wat zijn wat dat betreft de afspraken die gemaakt zijn?
 
Share our website