nabeschouwing

Burgerforum……Lokaal belang voorop!

Procedure nieuwe burgemeester
De sollicitatieprocedure voor een nieuwe burgemeester is gestart met het vaststellen
van de profielschets. Hierbij ook inbreng van de jeugdraad en inwoners.
MKB toets
Onze motie om samen met ondernemers in het midden- en kleinbedrijf te kijken naar
de administratieve gevolgen van voorgenomen regelgeving voor het midden- en
kleinbedrijf is raadsbreed aangenomen. Burgerforum ziet de MKB-toets als een middel
om de regeldruk in de gemeenten te verlagen.
Gelijk speelveld lokale partijen t.o.v. landelijke partijken
Lokale politieke partijen zoals Burgerforum Losser worden al jaren financieel
benadeeld doordat ze in tegenstelling tot landelijke partijen géén subsidie van de
rijksoverheid ontvangen. Sinds 2017 wordt dat al aangekondigd, maar het is er nog
steeds niet van gekomen. Een motie om hier extra druk op te zetten werd alleen
gesteund door de VVD.
Een gemeenschappelijke regeling Energie van Noord Oost Twente
Dit voorstel is van de agenda gehaald. Burgerforum wil grootschalige wind uit de
taken halen. Ook ten aanzien van de financiën willen we vinger aan de pols houden
en in 2026 opnieuw bekijken hoe een en ander heeft uitgepakt.
Kijk voor uitgebreidere informatie op onze website of Facebook
Share our website