Informatiepagina's

Identiteit Burgerforum


Identiteit Burgerforum
Burgerforum is een politieke partij ván en vóór de burgers. Maar met één belangrijk verschil t.o.v. de landelijke partijen: Burgerforum is een partij die niet gehinderd door enige vorm van landelijke sturing en kaders, daadwerkelijk de stem kan zijn van de individuele burgers en georganiseerde groeperingen in de gemeente Losser.

Burgerforum is opgericht op 4 december 2001 en heeft een vaste plek verworven in het politieke spectrum van de gemeente Losser. In loop der jaren heeft Burgerforum zich steeds meer ontwikkeld als partij met een kritisch constructieve controlerende rol met een duidelijke signaalfunctie vanuit de bevolking. In 2018 is Burgerforum weer de grootste partij geworden, maar werd door de landelijke partijen de oppositie ingedrukt. Burgerforum heeft haar oppositierol weer met verve opgepakt en de insteek blijft onveranderd: Het kritisch doch constructief volgen van het beleid. Daarnaast wil Burgerforum de oren en ogen van de Losserse gemeenschap zijn en blijven
Het is zinvol ons juist op dit moment, in aanloop naar de verkiezingen, nog eens te heroriënteren en te koersen op herkenbare doelstellingen, aan de hand van maatschappelijk breed gedragen politieke onderwerpen.

Missie Visie Partijbeeld Burgerforum 
Share our website