milieuplein wordt afvalbrengpunt

brief college milieuplein

klik op bovenstaade link voor hele briefGeachte Collegeleden,
Op 8 maart 2022 is een motie aangenomen waarin we het college
opriepen:
1. te onderzoeken of het mogelijk is om camera’s te plaatsen bij
ondergrondse afvalcontainers om de verloedering op deze plaatsen tegen
te gaan;
2. de APV hierop eventueel aan te passen.
Op 1 augustus 2022 ontvingen wij in reactie daarop een raadsinfo
(documentnummer 22.0018029) met onderstaand stappenplan dat eerst
doorlopen moesten worden voordat begonnen kon worden met
cameratoezicht:
1. Het schoonhouden van de milieupleinen
Door bijplaatsingen zo snel mogelijk te verwijderen willen we de
milieupleinen zo schoon mogelijk houden. Dat zou tot minder
bijplaatsingen moeten leiden. Het neveneffect van deze actie is dat we
daarmee het ongewenste gedrag in stand houden. Inwoners worden niet
geconfronteerd met de consequenties van hun gedrag. In de praktijk heeft
het zo snel mogelijk opruimen van de bijplaatsingen niet geleid tot
significante vermindering van bijplaatsingen. De medewerkers van het
servicebedrijf ruimen nog altijd dagelijks op een aantal hotspots de
bijplaatsingen op. Daarom gaan we ook andere middelen inzetten om het
aantal bijplaatsingen te verminderen.
2. Intensievere inzet handhaving
We gaan intensiever surveilleren (binnen de beperkte beschikbare
capaciteit) op een vijftal hotspots. De intensievere surveillance houdt in
dat de boa’s één dagdeel per week gedurende zes weken de hotspots
bezoeken, zichtbaar aanwezig zijn en eventuele bijplaatsingen
onderzoeken op adresgegevens. In de loop van augustus starten we met
de intensievere handhaving.
3. Communicatie
Naast intensievere inzet op handhaving willen we tegelijkertijd
communicatie als middel inzetten om inwoners bewust te maken van het
ongewenste gedrag dat wij zien bij een aantal milieupleinen. In de loop
van augustus willen we door middel van herhalende nieuwsberichten in
lokale media aandacht vragen voor de ongewenste bijplaatsingen op de
verschillende milieupleinen en daarbij de inwoner oproepen ons te helpen
de milieupleinen schoon te houden.
4. Cameratoezicht

Onderstaande foto is genomen op 20 mei 2024, maar eenzelfde beeld is
elk willekeurig weekend te zien op het afvalplein aan de Kloppenstraat en
regelmatig ook bij de parkeerplaats Langenkamp.

Ten aanzien van het stappenplan hebben we volgende vragen:
Ad.1
Er zouden andere middelen ingezet worden om het aantal bijplaatsingen
te verminderen. Welke middelen zijn ingezet en wat zijn de extra kosten
hiervan (geweest)?
Ad. 2
Wat is het resultaat van het intensiever surveilleren? Wat heeft dit gekost
en wat is de conclusie? Wordt ook in het weekend op de zaterdag en
zondag gecontroleerd? Zo nee, waarom niet?
Ad.3
Wat is uw conclusie t.a.v. de inzet van communicatie als middel om dit
ongewenste gedrag aan te pakken en de oproep richting inwoners om te
helpen het milieuplein schoon te houden?
Ad.4
Wij kunnen niet anders dan constateren dat al deze maatregelen niet
geholpen hebben, vandaar onze vraag of u zo spoedig mogelijk wilt
overgaan tot het plaatsen van camera’s op dit soort hotspots
Eerder vroegen wij al om gebruik te maken van bestuurlijke boetes. Wij
vinden dit nog steeds een goed instrument om dit soort problematiek aan
te pakken. Wilt u alsnog hiertoe overgaan?
In afwachting van uw antwoord tekenen wij,
Met vriendelijke groeten
Harold Sligman, fractievoorzitter
 
Share our website