gelijk speelveld

toelichting gelijk speelveld
BF Toelichting Motie gelijk speelveld lokale partijen

Lokale politieke partijen zoals Burgerforum Losser (sinds 2001 lokaal
politiek actief) worden al jaren financieel benadeeld doordat ze geen
subsidie van de rijksoverheid ontvangen.
In de nieuwe Wet op de politieke partijen wordt een incidentele subsidie
van in totaal 25 miljoen beschikbaar gesteld voor de periode 2024-2027.
Echter een deel van het geld gaat naar lokale afdelingen van
landelijke partijen. De verdeling zou zo moeten zijn dat er extra geld
naar lokale partijen gaat voor het creëren van een eerlijk en gelijk
speelveld.

In een brief aan de informateur pleit het Kennispunt voor structurele
subsidie voor lokale partijen vanaf 2025 en voor een overgangsregeling
zolang de Wet op de Politieke Partijen nog niet van kracht is.
Een dergelijke subsidie wordt al sinds 2017 aangekondigd. In de nieuwe
Wet op de politieke partijen, die op dit moment in voorbereiding is, staat
weliswaar een voorstel om dit te gaan regelen, maar deze wet laat
vooralsnog op zich wachten. In het huidige tempo vreest het Kennispunt
dat er nog steeds geen subsidie beschikbaar zal zijn voor lokale politieke
partijen als zij zich gaan voorbereiden op de gemeenteraadsverkiezingen in
2026. Terwijl er ruim € 8 miljoen per jaar, voor een periode van 3 jaar,
beschikbaar is.

Daarom pleit het Kennispunt ervoor om:
-Op de korte termijn een separate regeling te treffen voor lokale partijen.
-In de Wet op de politieke partijen structurele financiering vast te leggen
voor lokale politieke partijen.
In ons pleidooi voor een gelijke behandeling van lokale politieke partijen
vinden we het Kennispunt Lokale Politieke Partijen, de Unie van
Waterschappen, de Vereniging voor Plaatselijke Politieke Groeperingen, de
Nederlandse Vereniging voor Raadsleden, het NGB en de Wethouders
vereniging aan onze zijde.

Vandaar onze motie om hier druk op te zetten, die alleen gesteund werd
door de VVD.
Share our website