Informatiepagina's

Over ons


Welkom op de website van Burgerforum

Lokaal belang voorop!

Waar staat Burgerforum voor?
 
Identiteit Burgerforum
Burgerforum is opgericht 4 december 2001 en heeft een vaste plek in het politieke spectrum van de gemeente Losser verworven. Burgerforum heeft zich in de loop der jaren steeds meer ontwikkeld als partij met een kritisch opbouwende en controlerende rol en een duidelijke signaalfunctie vanuit de bevolking. Toen Burgerforum na de vorige verkiezingen de grootste partij werd, heeft ze recht gedaan aan de verkiezingsuitslag en bestuurlijk haar verantwoordelijkheid genomen. Burgerforum is, zoals nagenoeg elke politieke partij dat van zichzelf vindt, een partij ván en vóór de burgers. Maar met één belangrijk verschil: Burgerforum is een partij die niet gehinderd door enige vorm van landelijke sturing en kaders, daadwerkelijk de stem kan zijn van de individuele burgers en georganiseerde groeperingen in de gemeente Losser
 
Veranderende tijden
De tijden veranderen en dus ook de politiek. De afgelopen jaren is er sprake geweest van een forse taakverzwaring door de verschillende decentralisaties op het gebied van werk, inkomen en zorg. En –nog ingrijpender- de komst van een nieuwe veelomvattende omgevingswet. Regelgeving vanuit provincie, Rijk en Europa, maar zeker ook het toenemende aantal regionale samenwerkingsverbanden maken dat lokale politici meer op afstand komen te staan. De vraag is hoe een politieke partij zich in dit veranderende krachtenveld positioneert.
Er moet meer ruimte komen voor initiatief vanuit de samenleving. De rol van politici verandert daardoor drastisch. Van het nemen van besluiten vóór onze burgers bewegen we bij veel onderwerpen richting samenwerken mét de burgers en een meer ondersteunde rol. Dat vraagt ook om een andere positionering.
 
Samenwerking andere partijen
Naast versterking van lokale netwerken en contacten met de burgers wil Burgerforum nog meer dan de afgelopen jaren de samenwerking zoeken met andere lokale partijen. Insteek is om elkaar te versterken bij een aantal onderwerpen die de gemeentegrens overstijgen.
 
Koers
Burgerforum richt zich in de politiek op de inhoud. Ze volgt het beleid kritisch constructief en schuwt niet haar standpunten uit te dragen ook als die niet gedeeld worden. Daarnaast heeft ze een duidelijke signaalfunctie. Ze vertaalt wat er leeft in de Losserse gemeenschap naar het politieke podium.
De afgelopen jaren heeft Burgerforum getoond haar verantwoordelijkheid als coalitiepartner te willen en te kunnen dragen. De koers die de afgelopen jaren is ingezet vraagt om een vervolg. Burgerforum is daar klaar voor! Het thema “Leefbaarheid” is daarbij leidend.
 
Leefbaarheid
Blijven werken aan een leefbare gemeente Losser 
waar het goed wonen, leven en werken is.


Burgerforum houdt niet van loze beloftes, maar één ding willen wij u wel beloven, wij zetten ons voor 100% in voor U.....burgers van Losser

Visie Missie Burgerforum... klik op de link
https://www.perfectmanage.eu/userfiles/36/files/BF%2Dmissie%2Dvisie%2Dpubl%2D1%2D1.pdf

‚Äč

 

 

 

 
 

 

 
 
 

Share our website