nabeschouwing raad oktober 2023

Burgerforum……Lokaal belang voorop!
Economische Visie
We staan voor grote opgaven op het gebied van water, stikstof, recreëren, wonen en werken. Burgerforum vindt dat economische activiteiten binnen onze gemeente nog te weinig aandacht krijgen. Bij alle opgaven op ruimtelijk gebied zijn immers ook onze ondernemers betrokken! Daarom onze oproep een economische visie op te stellen. Toegezegd is dat dit onderdeel zal worden van de toekomstvisie, waar momenteel aan gewerkt wordt.

Onderzoek ophalen grof snoeiafval en grof huishoudelijk afval
Wij waren mede-indiener van de VVD motie om te onderzoeken of het jaarlijks ophalen van grof snoeiafval weer opnieuw ingevoerd kan worden. Er zal ook gekeken worden naar mogelijkheden voor het ophalen van grof huishoudelijk afval. De uitkomst wordt betrokken bij de evaluatie van het afvalbeleid.

Natuurbegraafplaats
Er komt een natuurbegraafplaats in het Lutterzand. Daarvoor moet natuur elders gecompenseerd worden. Het CDA wijzigingsvoorstel om dit in het Lutterzand te compenseren en niet op een andere plek in onze gemeente hebben wij gesteund.

Hondenspeelveldjes
De motie van het CDA over het realiseren van hondenspeelveldjes was overbodig, omdat het college al bezig is met twee locaties.

Griffier
In deze raadsvergadering hebben wij afscheid genomen van onze griffier Robin Meinen. Wij bedanken Robin voor zijn enorme toewijding en wensen Hans ten Voorde veel succes als nieuwe griffier.

www.burgerforum.com
Burgerforum Facebook, Twitter en Instagram

 
Share our website