Afvalbeleid

Afgesproken is dat er dit jaar een evaluatie van het afvalbeleid komt.
In voorbereiding daarvan hebben we vragen aan het college gesteld, maar ook onze wensen en bedenkingen op stukken 
van Twence en Twente Milieu gegeven.


Vragen aan college inzake evaluatie afvalbeleid


Beleidsplan Twence
BF wensen en bedenkingen Twence

Meerjarenstrategie Twente Milieu
BF wensen en bedenkingen Twente Milieu
 
Share our website