Bennie Haamberg

img

Bennie Haamberg

raadslid

Ik ben Bennie Haamberg, 67 jaar, getrouwd en heb 2 dochters en een kleinkind.
Ik ben tot voor kort timmerman/leermeester geweest en momenteel AOW gerechtigd en genietend van het pensioen.
Hobby’s – allerlei klusjes opknappen, tuin, pluimvee en fokken van Belgische hazen.
Verder ben ik onder meer: Accommodatiebeheerder, consul en aanspreker woensdagmiddaggroep onderhoud van Sportclub Overdinkel.
Bestuurslid Locatieraad RK Kerk Overdinkel -functie Gebouwenbeheer en lid van Schoffelploeg RK Kerkhof Overdinkel.

Burgerforum is een dynamische politieke partij en hier sta ik vanaf de oprichting nog steeds achter. Ik maak  al 3 periodes van 4 jaar namens BURGERFORUM deel uit van de Losserse raad en zou daar nog graag een periode van 4 jaar bij aan willen plakken.
Een maatschappelijke portefeuille spreekt mij aan en zeer zeker grensoverschrijdende zaken, zoals de Euregioraad waar ondergetekende namens de Gemeente Losser al 3 periodes deel van uit mag maken. Wil je wat bereiken als raadslid dan is dat alleen bijna niet mogelijk, want uiteindelijk heb je altijd een meerderheid in de raad nodig.
We zullen met elkaar er wat van moeten maken.
Items zijn er genoeg aan te halen o.a. woningbouw, van het gas af, energietransitie, etc:.

benniehaamberg@kpnmail.nl
06-10230719

Share our website