Burgerforum Losser

Hartelijk dank voor uw stem
Hartelijk dan voor uw vertrouwenlees verder

Nieuws

25/04/2018

Debat over de totstandkoming coalitie in worden

BURGERFORUM aan de kant gezet

21/04/2018

Trouw

Na het bekend worden dat we als grootste partij buiten de coalitie vallen hebben wij ontzettend veel steunbetuigingen en reacties ontvangen. Emotionele, verontwaardigde, boze en een hart onder de riem stekende. Wij begrijpen de boosheid, het niet begrijpen, de verontwaardiging en het machteloze gevoel van 'waarom stem ik dan nog'. We begrijpen de emotie, maar vragen jullie wel om in de reacties niemand persoonlijk te beledigen. Dat brengt niets en dat helpt ons niet verder. Wij zijn hartstikke blij met jullie steun en het meeleven. Gebruik het constructief. Het allerergste dat ons kan gebeuren is dat onze kiezers nu al het vertrouwen verliezen en de volgende keer niet meer gaan stemmen. Want dan hebben we echt alles voor niets gedaan! Dus blijft ons trouw!

19/04/2018

BURGERFORUM ALS GROOTSTE PARTIJ AAN DE KANT GEZET

BURGERFORUM als grootste partij aan de kant gezet Het gevoel was er al vanaf het begin. Wat we ook doen, de deal is vooraf al gesloten; de uitkomst moet CDA + VVD + D66 worden. De grootste partij BURGERFORUM is buitengesloten, aan de kant gezet. En dáármee zijn ook al onze kiezers buitengesloten en aan de kant gezet. Het ging over álles behalve waar het om had móeten gaan, nl.: Hoe doen we recht aan de verkiezingsuitslag en wat de kiezer heeft gezegd!? Het ging niet om inhoud en het ging niet om recht te doen aan de verkiezingsuitslag. Het ging vooral om persoonlijke voorkeuren, chemie, eisen die gesteld werden, blokkades die opgeworpen werden, om partijbelangen en om het pluche. We hoeven onszelf niets te verwijten. Wij zijn constructief alle gesprekken in gegaan. Hebben alle mogelijke coalitieopties open gehouden. Hebben allerlei handreikingen gedaan….tot op het laatst. Het mocht niet baten. Het spel was al gespeeld voordat het begonnen was. VVD sprak zich uit voor CDA en D66. D66 -als verliezer- had ook voorkeur voor de VVD boven BURGERFORUM en het CDA dat in het laatste overleg nog aangaf voortzetting van de huidige coalitie met stip op nummer 1 te hebben staan, koos toch voor VVD en D66. Onbegrijpelijk. Vertrouwen in ons ontbrak werd op het laatste moment als argument aangedragen. Tijd om dit soort coalitiebesprekingen in de openbaarheid te doen. En wat we vooral heel triest vinden is dat mét ons als grootste partij, ook 1/3 deel van de kiezers aan de kant gezet worden en dan vooral uit Overdinkel en Losser. Dit is niet uit te leggen en getuigt van minachtig voor de kiezer. Hierdoor raakt niet alleen het vertrouwen in de politiek beschadigd, maar het verdeelt ook onze samenleving. CDA, VVD en D66 doen mee aan de landelijke trend om lokale partijen buiten spel te zetten door samen een pact te sluiten. Slecht voor Losser en slecht voor onze inwoners. Het is een zwarte dag in de Losserse politiek. BURGERFORUM zal een spoeddebat aanvragen om dit in de openbaarheid te bespreken. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- De insteek van BURGERFORUM was altijd…recht doen aan de verkiezingen. Onze eerste voorkeur voor BF met CDA en VVD kende weliswaar het nadeel van een heel kleine oppositie, maar vonden wij een goede afspiegeling van wat de kiezer wil. Dat gold ook voor de keuze BF met CDA. Een brede coalitie met goede verdeling over kernen en buitengebied. En voor het geval het CDA zou afhaken dan was de mogelijkheid van BF met VVD en gedoogsteun van de PvdA voor ons ook een optie. Dit omdat we daar inhoudelijk veel raakvlakken mee hebben en zowel VVD als PvdA gewonnen hebben. Voortzetting van de huidige coalitie lag gezien het verlies van D66 niet direct voor de hand, maar ook daar stonden we voor open. Dat onze 1e keuze bij de VVD lag was een keuze voor het signaal van de kiezer en niet gericht tegen D66. Die optie van BF met CDA en D66 hebben we vrijdag ook aan de informateur doorgegeven, daarbij hebben we tevens aangegeven dat we open blijven staan voor een coalitie met het CDA.

Blog

11/03/2018

Lies ter Haar

Mag ik mij even voorstellen... nr. 1 van de kandidatenlijst gemeenteraadsverkiezingen BURGERFORUM

01/03/2018

Henk Filipsen

Henk Filipsen, nr. 2 kandidatenlijst gemeenteraadsverkiezingen voor BURGERFORUM

24/02/2018

Jos Tijdhof

Jos Tijdhof, nr. 3 van de kandidatenlijst gemeenteraadsverkiezingen voor BURGERFORUM