Raadsvergadering september 2020

Warmtevisie: TEGEN
De warmtevisie gaat uit van een gasloos Losser. Hierin staat welke wijken wanneer van het gas af moeten gaan en op welke wijze dat zou kunnen.
Met als voorlopers Losser West en Beuningen (vóór 2030). Voor veel mensen echter onbetaalbaar, voor veel huizen onhaalbaar. Daarom vroegen wij het college niet aan een verplichte afsluiting van het aardgas mee te werken, ook niet als het Rijk met wetten komt die dit af kunnen dwingen. Die wetten zijn al in de maak. De andere partijen zien dat anders en steunden onze moties niet.
 
Nascheiding: Eigen motie dus VOOR
Het contract met afvalverwerker Twence loopt volgend jaar af. Burgerforum vindt het logisch dat je dan ook kijkt naar de mogelijkheid van nascheiding. Deze motie kreeg geen steun, ook niet van de VVD die al jaren roept “weg met die 3 tonnen”. Daarvoor in de plaats kwam hun verzoek voor een oriënterende bijeenkomst.
 
Groene leges: VOOR  en TEGEN
Burgerforum is VOOR geheel of gedeeltelijke teruggave van legeskosten voor kleinschalige lokale duurzame initiatieven. Máár TEGEN maximering of minder legeskosten voor grootschalige zonne- en windparken. Dit soort commerciële projecten kan al een beroep doen op verschillende subsidies. Die hoeven wij als gemeente niet tegemoet te komen.
 
De volledige info op www.burgerforum.com of facebook Burgerforum
Share our website