Nabeschouwing raadsvergaderingen juni 2020

  • Home
  • Nieuws
  • Nabeschouwing raadsvergaderingen juni 2020
LOKAAL BELANG VOOROP!
 
Onder de kop “Besluiten gemeenteraad juni 2020” álle voorstellen, wijzigingen én hoe is gestemd.
Daarom beperken we ons tot…….
 
Het afvalbrengpunt: Ons voorstel om per onmiddellijk over te gaan op ruimere openingstijden is aangenomen met een nipte meerderheid (steun VVD). De overlast van het dumpen van afval gaat ook strakker aangepakt worden.
 
Géén steun kregen we voor:
  1. Ons voorstel om aan te dringen op een betere huurdersvertegenwoordiging.
  2. Domijn onder druk te zetten om het Sociaal Huurakkoord wat huurbevriezing en huurverlaging betreft wél te volgen.
  3. Onze vraag om te onderzoeken of huishoudelijke hulp uitgebreid kan worden met 1 x per jaar een grote schoonmaak.
 
En helaas ook geen steun voor onze wijzigingsvoorstellen:
  1. Om Enschede géén compensatie voor ziektekosten van ruim 1 ton per jaar te geven. Bij het aangaan van deze samenwerking was een van de belangrijkste argumenten dat onze organisatie dan bij ziekte niet meer zo kwetsbaar zou zijn. Wij vinden het daarom onlogisch dat wij Enschede daar nu jaarlijks zo’n fors bedrag voor moeten betalen.
  2. Niet akkoord te gaan met het extra bedrag van 200.000 euro (bovenop de 500.000 en uit subsidie verkregen 150.000 euro) voor de aanleg van een fietspad in het Dinkeldal achterlangs De Pol.
 
Woonoverlast: Burgerforum wil dat de gemeente de regie neemt bij  ernstige overlast en daarvoor iemand aanwijst die met betrokkenen contact houdt en regelmatig terugkoppelt wat er gebeurt om dit op te lossen, door wie en hoe. Nu worden inwoners vaak van het kastje naar de muur gestuurd en voelen zich niet gehoord.
 
De hondenbelasting zou per 2022 worden afgeschaft, maar het college wil dit volgend jaar opnieuw ter discussie stellen. Dat is niet wat wij als betrouwbaar bestuur zien. Voor ons geldt afspraak is afspraak. Wél willen we extra aanpak van de overlast van hondenpoep, want dat is nog steeds een van de grootste ergernissen.
 
Wat de lokale lasten betreft hebben we benadrukt dat we daarmee hoog zitten in vergelijking met soortgelijke gemeenten, zelfs een van de hoogste in de regio. Ook met de afvalstoffenheffing zitten we hoog. En wat de oorzaak daarvan ook is, de burger is voorgehouden dat scheiden zou lonen en dat is niet het geval.
En daarmee komen we op de mogelijkheid van nascheiding.
 
Nascheiding: Wij zijn verbaasd om in de week van Losser te lezen dat de VVD over het nascheiden schrijft: “Voorlopig krijgen we de andere partijen daar (nog) niet in mee”. Tijdens de raadsvergaderingen hebben wij hierover niets gehoord. Dus hoe komt ze tot deze conclusie?
 
Alle info op www.burgerforum.com
Burgerforum Facebook en Twitter
info@burgerforum.com
 
 
Share our website