Nabeschouwing raad 12.3.19

LOKAAL BELANG VOOROP!
 
WONEN AAN HET DINKELDAL
 
Tégen omdat………van het oorspronkelijke plan (seniorenwoningen plus centrumgebouw met sociale functie) niets meer over is. Het gaat nu om een woonwijk voor een selecte groep mensen. De gemeente verkoopt aan een projectontwikkelaar, maar rond de verkoop is nog veel onduidelijk. De gemeente richt het gebied in met veel extra’s vanwege de kwetsbare ligging en legt er dik geld op toe. En de huurders staan in de kou. Dat is niet uit te leggen.
 
NOTA GEZONDHEIDSZORG
 
Vóór omdat …..  er meer aandacht komt voor gezondheid en preventie. Daarnaast hebben we extra aandacht gevraagd voor de steeds groter wordende drugsproblematiek. Opnieuw hebben we gewezen op de risico’s van het mijden van zorg door de hoge zorgkosten. Wie kampt met zijn gezondheid moet niet door de opeenstapeling van kosten in de problemen komen.
 
INTEGRALE BELEIDSNOTA SOCIAAL DOMEIN
 
Vóór omdat……nog meer samengewerkt gaat worden op verschillende terreinen. Burgerforum heeft subsidiemogelijkheden aangedragen voor onderzoek naar armoedebestrijding & schuldhulpverlening en een actieprogramma tegen eenzaamheid.
En we hebben we de gemeente gewezen op haar verantwoordelijk t.a.v. beschermd wonen voor personen met een beperking (in welke vorm dan ook).
 
NIEUWBOUW DE FAKKELVóór……. maar blijven letten op de kosten.
 
Vóór ….Sam Luijerink …. die nu namens Burgerforum in de commissie ruimte zit.
 
Verdere info www.burgerforum.com of Burgerforum facebook en twitter
info@burgerforum.com
 
Share our website