Buurtbus_Oldnzl_de Lutte 2

Op naar Zwolle

Pleitbezorgers voor (buurt)bus Glane-Glanebeekhoek

lees verder
wind farm

Zienswijzen windproject De Lutte

Reactie op NRD en Participatieplan Windproject De Lutte

lees verder
Burgerforum Losser

Lokaal belang voorop!

Burgerforum is opgericht 4 december 2001 en heeft een vaste plek in het politieke spectrum van de gemeente Losser verworven. Burgerforum heeft zich in de loop der jaren steeds meer ontwikkeld als partij met een kritisch opbouwende en controlerende rol en een duidelijke signaalfunctie vanuit de bevolking.

Burgerforum is een partij die niet gehinderd door enige vorm van landelijke sturing en kaders, daadwerkelijk de stem kan zijn van de individuele burgers en georganiseerde groeperingen in de gemeente Losser.

lees verder
Schermafbeelding 2023 09 08 141302

Macht zonder controle maakt altijd gek

  • Lies┬áter Haar
  • 8-9-2023
  • 0

Blog Harold Sligman