Publicaties

Onze visie op bouwen en wonen en de prestatieafspraken


https://www.perfectmanage.eu/userfiles/36/files/BF%2Dbeschouwing%2Dwonen%2D12_2018.doc
Klk op bovenstaande link voor onze visie op bouwen en wonen (eind 2018)

https://www.perfectmanage.eu/userfiles/36/files/2013_3_19%2DWoonvisie%2DBF.doc
Klik op bovenstaande link voor onze woonvisie (2013)

https://www.perfectmanage.eu/userfiles/36/files/BF%2Dinput%2Den%2Dvragen%2Dprestatie%2Dafspraken.doc
reactie op prestatieafspraken
Share our website