Zienswijze met bijlage m.b.t. windbeleid

https://www.perfectmanage.eu/userfiles/36/files/Zienswijze%2DSt%2DLmdA%2Dop%2DConcept%2DWindbeleid%2DNOT.pdf
Klik op bovenstaande link voor de zienswijze

https://www.perfectmanage.eu/userfiles/36/files/Energietransitiebeleid%2Dfebruari%2D2021.pdf
Klik op bovenstaande link voor de begeleidende brief
 
Share our website