Publicaties

WONEN EN WONEN


Burgerforum Wonen en Wonen

 
Burgerforum Wonen en Wonen

Het thema wonen was het eerste thema van een reeks onderwerpen waar de inwoners in aanloop naar de verkiezingen wat van kunnen vinden.

Prettig en veilig kunnen wonen, het lijkt zo vanzelfsprekend, maar dat is het niet voor iedereen. Natuurlijk….de meeste mensen in Losser wonen naar tevredenheid. We wonen ook in een hele mooie gemeente met goede voorzieningen op het gebied van welzijn en sport, maar op het gebied van wonen zijn er nog wel een aantal zaken die beter kunnen en moeten.

Wij vinden het belangrijk dat het aanbod van (sociale) huur- en koopwoningen aansluit op de vraag van onze inwoners. De vraag is of dat in werkelijkheid zo is. Waar is daadwerkelijk behoefte aan, waar is men naar op zoek en wat wil en kan men daar voor uitgeven? En hoe zit het met de verdeling over de kernen.

Onze gemeente mag gelukkig meer bouwen dan het zich eerst liet aanzien. En dat is ook hard nodig. Niks alleen maar inspelen op krimp! Inspelen op wat onze gemeente nodig heeft, dat zou het uitgangspunt moeten zijn.

Wat koopwoningen betreft kan naast uitbreidingsplannen, zoals  bijvoorbeeld de uitgifte van de Saller, ook inbreiding een goede oplossing zijn. Wij denken daarbij dan met name aan kleine wooneenheden en appartementen in de verschillende prijsklassen voor zowel jongeren als ouderen. Bij inbreidingsplannen kunnen ook particuliere investeerders een belangrijke rol spelen. Zo werd ik onlangs gewezen op een initiatief van elders, waar een coöperatie van particuliere investeerders bestaande leegstaande panden omvormt tot wooneenheden voor zowel koop als huur en dan voor de eigen inwoners. Het zou mooi zijn als dit soort initiatieven ook in onze gemeente van de grond komen. Denk daarbij aan de Aloysiusschool en de leegstaande voormalige Plus supermarkt.

Wel vinden we dat bij hergebruik van bestaande panden, kwaliteit en behoud van karakteristieke kenmerken belangrijker zijn dan het klakkeloos realiseren van nieuwbouw. Voor ons geldt dit heel sterk bij het vinden van een ander invulling voor de Aloysius locatie.

Maar er moet ook gekeken worden naar meer mogelijkheden voor inwoning bij bijvoorbeeld mantelzorg, of naar woon-zorgcomplexen om te voorkomen dat echtparen op latere leeftijd gedwongen gescheiden moeten wonen. Ook voor mensen met een handicap/beperking moet meer geregeld worden.

Woningcorporatie Domijn is in Losser  verantwoordelijk voor de sociale huursector. Domijn heeft met name woningen tot de maximale huurgrens van 710 euro per maand , waarvan de categorie van 635 tot 710 euro overigens ook als duur wordt aangemerkt. Daarvan heeft Domijn 71 in voorraad. Voor huurwoningen met een (nog) hogere huur zijn onze inwoners aangewezen op particuliere verhuurders.

Sinds januari 2016 heeft het Rijk besloten dat de huur van een woning moet passen bij het inkomen en de huishoudgrootte, passend toewijzen noemen ze dat. De bedoeling is dat meer woningen onder de zogeheten aftoppingsgrens -en dat is rond de 600 euro afhankelijk van gezinssamenstelling- moeten worden aangeboden.  Passend toewijzen is prima, maar in de praktijk levert die voor onze inwoners ook nog wel problemen op.

Zo is het voor jongeren die nog geen vast inkomen hebben hierdoor praktisch onmogelijk om een woning te huren in de goedkoopste huurklasse en het kamer aanbod is ook al zo beperkt, waardoor jongeren eerder wegtrekken naar andere steden. En dat vinden wij jammer, want wij willen onze jongeren hier houden.

Jongeren die met een inkomen van 1350,- euro nét boven de subsidiegrens zitten en dus geen subsidie krijgen hebben het extra lastig.  Daar komt nog bij dat tegenwoordig vaak sprake is van 0-urencontracten of flexcontracten waarbij het inkomen sterk kan wisselen. Overigens geldt dat niet alleen voor jongeren.

Een ander voorbeeld: Een ouder echtpaar verkoopt zijn huis en wil gaan huren.  Ze hebben echter alleen AOW. Meneer komt, hoewel hij wel geld daarvoor heeft, slechts in aanmerking voor een woning beneden de aftoppingsgrens, is ca. 600 euro. Ziet hij een woning die nét boven die grens zit, dan komt hij daar niet voor in aanmerking, al kan hij het wel betalen.

Ook senioren die van een grotere gezinswoning naar een seniorenwoning willen, lopen tegen het probleem aan dat verhuizen in de praktijk dan vaak betekent dat ze in een huis met een veel hogere huur komen. (Ik vraag me echt af of dit klopt. Er wordt passend toegewezen dus de mensen die van een sociale huur gezinswoning naar een senioren woning gaan moeten daarbij een passende huur betalen. Als het inkomen afgenomen is krijgen ze juist misschien een kwalitatief mindere woning dan ze hadden) Daarnaast hebben mensen vaak op eigen kosten toch nog het nodige aan hun huurhuis gedaan, bijvoorbeeld aan energiebesparende maatregelen of in de tuin. Dat allemaal achterlaten voor een duurder huurhuis is dan vaak net een stap te ver. Dit zet ook een rem op de doorstroming. (volgens mij klopt deze redenering deels niet)

Voldoende huur- en koopwoningen voor elke portemonnee vraagt goed onderbouwd onderzoek naar waar precies behoefte aan is en voortdurend bijstellen van beleid. Daarnaast de flexibiliteit om regels ook tussentijds aan te kunnen passen als blijkt dat de uitvoering in de praktijk tot ongewenste effecten lijkt.

En u weet… Burgerforum blijft van mening dat een inschrijfsysteem in plaats van het lotingssysteem (of desnoods naast een inschrijfsysteem nog een klein percentage voor loting) beter is voor onze inwoners!

Ook vinden wij dat mensen ook prettig en veilig moeten kunnen wonen. Denk daarbij aan overlast in welke vorm dan ook (lawaaioverlast, ongedierte e.d.) verwaarlozing van woningen en tuinen en hennepteelt. De impact hiervan is groot en wordt vaak onderschat. Nu is er weliswaar de Wet Aanpak Overlast (aso-wet) en Burgerforum is blij met dit extra instrument, maar daar zitten ook haken en ogen aan. Niet alles kan nog worden aangepakt omdat een woningcorporatie of gemeente dan door de rechter wordt teruggefloten. Dat is erg frustrerend en voor de mensen die de overlast ervaren moeilijk te begrijpen. Wáár we ook maar kunnen moeten we dit middel toch inzetten en de grenzen opzoeken en waar dat niet kan ook heel goed uitleggen waarom het niet kan.

Kortom…wonen en wonen….. Het is zo simpel nog niet.

Lies ter Haar / Burgerforum

 


Share our website