Publicaties

Wat is een bomenbeleidsplan


WAT IS EEN BOMENBELEIDSPLAN

 

Ik kreeg heel veel reacties n.a.v. de column in het Losser Journaal over het bomenbeleidsplan. Dat kwam vooral omdat er nogal wat extreem hoge bedragen werden genoemd. Overigens bedragen waar wij grote vraagtekens bij plaatsen, maar dat terzijde. Omdat er een verkeerd beeld is ontstaan, wil ik toch het een en ander rechtzetten. Natuurlijk willen wij niet dat er zulke bedragen voor een bomenbeleidsplan uitgegeven worden, dat zou te gek voor woorden zijn. In onze ogen hoeft een bomenbeleidsplan helemaal niet veel te kosten. Er ligt een opzet van een plan en er ligt al een inventarisatie van alle bijzondere bomen. Misschien niet helemaal perfect, maar dat hoeft ook niet. Als begin, als handvat kan het wel dienen en de uitwerking kan later komen. Dan kan ook vastgesteld worden hoeveel geld we er wel of niet voor over hebben. Bijna alle gemeentes hebben al zo’n plan en we hoeven het wiel niet opnieuw uit te vinden.

Maar wat is een bomenbeleidsplan. Het is bedoeld om een aantal algemene regels vast te stellen, bijvoorbeeld welke bomen je belangrijk genoeg vindt om te houden en om heel zuinig op te zijn. Maar het is ook een plan waarin je vast kunt leggen welke bomen gekapt mogen worden zonder kapvergunning. Nu moet je voor elke boom die je wilt kappen een kapvergunning aanvragen. Als je vast gaat leggen dat bijvoorbeeld voor bepaalde soorten of bomen tot een bepaalde dikte geen kapvergunning meer nodig is, bespaar je werk en daarmee geldt.  Maar ook kun je afspraken maken over welke bomen je wáár plant. Niet elke boom past op elke plek en ieder kent wel een voorbeeld waar bomen juist voor structureel veel overlast zorgen. Dat kun je voorkomen door hier duidelijke afspraken voor te maken.  Zet bomen op plaatsen waar ze goed tot hun recht komen, zich goed kunnen ontwikkelen en geen overlast veroorzaken.  Soms is kappen en herplanten beter dan heel kort snoeien en met kort bedoel ik dan zó kort dat er alleen stompen overblijven.

Dit soort zaken kun je regelen in een bomenbeleidsplan en dat is beter dan een hap snap beleid. Dat was ook de bedoeling, niets meer en niets minder.  En uiteraard zijn er op dit moment véél belangrijker zaken, daar hebben we de laatste tijd al herhaaldelijk op gewezen. Dit is een plan dat er 2 jaar over heeft gedaan om op tafel te komen en door de wijze waarop het is gebracht veel vragen oproept.  En dat heb ik even recht willen zetten.

Lies ter Haar, fractie Burgerforum.


Share our website