Vrijwilligersprijzen

PERSBERICHT gemeente Losser
Losser, 10 januari 2017
Vrijwilligersprijzen
Winnaars vrijwilligersprijzen bekend
In een volle hal van het gemeentehuis Losser reikte wethouder Jan Martin van Rees onder grote belangstelling de vrijwilligersprijzen uit. De uitreiking vond plaats tijdens de nieuwjaarsreceptie van de gemeente Losser. Een onafhankelijke jury onder leiding van oud-burgemeester Jan Westendorp bepaalde de winnaars. Vrijwilliger van het jaar werd: Corrie Knol, coördinator bij de Voedselbank. Vrijwilligersorganisatie van het jaar werd: Scouting Dr. Ariënsgroep Losser. De winnaars kregen een oorkonde, een envelop met een bedrag 100 euro voor de vrijwilliger van het jaar en 500 euro voor de vrijwilligersorganisatie van het jaar. En als blijvende herinnering, kregen beide winnaars een prachtig schilderij van Alie Kruse.
Inwoners van de gemeente Losser konden vrijwilligersorganisaties en de vrijwilliger van het jaar nomineren. In totaal zijn 13 organisaties genomineerd. De genomineerde organisaties zijn: Seniorengroep Sportclub Overdinkel, Werkgroep Jonge Mantelzorgers, Stichting Palet, Scouting Dr. Ariensgroep Losser, Hera, Hallo Losser, Dames en herenkoor St. Plechelmus, de Lutte,
VVV de Lutte- Losser- Beuningen, Vrijwilligers St. Martinus geloofsgemeenschap, Teram vrijwilligers
Steenfabriek, Stichting de Kringloop, Schoffelploeg, Voorlees Express.
In totaal zijn er 8 vrijwilligers genomineerd.
Vrijwilligersprijzen waarom?
De gemeenteraad heeft in 2016 besloten om geld vrij te maken voor het instellen van twee vrijwilligersprijzen. Eén voor de vrijwilliger en één voor de vrijwilligersorganisatie van het jaar.
Wethouder Jan Martin van Rees: “Een ontzettend goed besluit, waar we als gemeente graag gehoor aan hebben gegeven. Een gemeente als Losser kan niet functioneren zonder haar vrijwilligers. Vrijwilligers zijn het cement de olie in de samenleving. Zij zorgen er niet alleen voor dat alle verenigingen en stichtingen soepel draaien en voortbestaan, maar door al de activiteiten en inzet zorgen ze er vooral voor dat we in Losser een goed voorzieningenniveau hebben en een hechte sociale samenhang. Zij dragen in hoge mate bij aan de leefbaarheid en het gevoel van noaberschap in Losser. Maar al het werk dat de vrijwilligers verzetten wordt vaak in stilte gedaan. Het is dan ook daarom dat de raad besloten heeft dat het tijd wordt de vrijwilligers eens in het zonnetje te zetten middels een prijs.
Corrie Knol
Uit het juryrapport:
Zij was betrokken bij de oprichting van de Losserse tak van de voedselbank en heeft door haar inzet en gedrevenheid voor de voedselbank een belangrijke rol gespeeld in deze organisatie. Zij coördineert en stuurt de organisatie met 45 vrijwilligers op eminente wijze. Ook haar inzet bij contacten met de toelevering door supermarkten en bedrijven is bijzonder groot en succesvol. Zij draagt op deze wijze in grote mate bij aan het lenigen van behoeften van degenen die op hulp aangewezen zijn. Er is een grote behoefte aan een voedselbank in Losser en de vrijwilligers voorzien daar in.
Scouting Dr. Ariënsgroep Losser
Uit het juryrapport:
Zij zijn zeer actief met vrijwillige inzet in de vereniging zelf én in de Losserse samenleving door een bijdrage te leveren die evenementen tot succes maakt. Het hele jaar door zetten ze zich onvermoeibaar in voor een prachtig en uitdagend tijdverdrijf voor de jeugd die samenwerken en het buiten zijn leert waarderen.
In het kort de inzet bij Losserse evenementen:
• Het eieren tikken en zoeken op de Bleek;
• Op Koninginnedag, nu Koningsdag inzet bij spelletjes en activiteiten
• Bij de Dodenherdenking meewerken bij erehaag op kerkhof en Martinusplein
• Bij de Sinterklaasintocht de activiteiten op het Martinusplein en het leveren van de traditionele Zwarte Pieten.
Hierbij tonen zij hun sociale betrokkenheid, bijzonder daarbij was het organiseren van activiteiten voor de kinderen van de vluchtelingen die hier in december 2015 in de Fakkel opgevangen zijn. Op deze wijze draagt de groep ook wezenlijk bij aan de vorming van de jongeren zelf, zij krijgen wat mee!
 
Share our website