Vragen over de tijdelijke onder toezichtstelling

eacht College, Geachte Heer Voorzitter,

 

Op 21 en 23 december zonden wij zowel college als alle raadsleden een brief met het verzoek om een spoeddebat n.a.v. de tijdelijke onder toezichtstelling. We betreuren het dat dit spoeddebat er niet is gekomen.


Ook het verzoek van onze fractievoorzitter dhr. Tijdhof, om het informeel overleg dat voor de 13e januari gepland stond te gebruiken om over dit onderwerp te discussiëren, is door de meerderheid weggestemd. Wij vinden dit teleurstellend, temeer omdat dit informeel  overleg nu niet doorgaat omdat er verder geen agendapunten blijken te zijn!  Juist dit overleg, waarbij álle raadsleden én het voltallige college op een wat informelere wijze met elkaar in gesprek kunnen gaan, was in onze ogen dé  gelegenheid om over deze kwestie van de onder toezichtstelling te discussiëren.

 

Wij hebben een aantal dringende vragen waar we graag antwoord op willen hebben en zien ons nu genoodzaakt dit middels een artikel 39 brief te doen om er van verzekerd te zijn dat we antwoord krijgen voor de raadsvergadering van 10 februari en voor deadline van 12 februari 2009.

 

          Een onder toezichtstelling is een zeer ernstige situatie en zodra de wethouder de     

           eerste signalen kreeg had ze de raad moeten informeren. Wanneer is voor het

           eerst door de provincie melding  gemaakt van de (mogelijke) onder  

           toezichtstelling en waarom heeft ze de raad niet direct geïnformeerd en moesten

           we dit via een raadsinfo tussen alle andere post vernemen?

          Hoe heeft het zo ver kunnen komen? Waarom is er niet eerder ingegrepen?

           Zijn er vanuit de organisatie niet eerder verontrustende signalen gekomen en     

           wat is daar dan mee gedaan?

          Wat was de financiële positie bij het aantreden van dit college, wannéér en

           waardóór is het precies mis gegaan .

          Welke concrete maatregelen worden genomen om tot een oplossing te komen en

           hoe is het tijdpad?

          Hoe wordt de raad op de hoogte gehouden van het verdere verloop?

 

 

 

We vinden het jammer dat de raad bij de ontwikkelingen die nu gaande zijn zo buiten spel wordt gezet. Wij denken dat een meer actievere rol wat dit betreft had kunnen leiden tot meer begrip, een constructievere samenwerking en uiteindelijk meer draagkracht voor alles wat nog komen gaat.

 

We wachten uw antwoord af en tekenen,

Met vriendelijke groeten,

 

Fractie Burgerforum

 

Lies ter Haar, fractiesecr.

Share our website