Publicaties

Vragen over aanbesteding v ervoer


Raadsinfo over aanbesteding vervoer

De vragen die BF hierover gesteld heeft zijn niet naar tevredenheid beantwoord en/of roepen nieuwe vragen op.

 

De aanbesteding blijkt slordig te zijn opgesteld en er zijn fouten gemaakt waardoor het voor de percelen 3, 4 en 5 opnieuw moet (5=Losser). Dat het slordig was blijkt ook al uit het feit dat er een derde nota van inlichtingen moest komen. De aanbesteding riep bij vervoerders heel veel vragen op.

1) Waarom is dit niet zorgvuldiger gebeurd? Was het tijdgebrek of lagen er andere oorzaken aan ten grondslag?

 

Het college geeft aan dat een schadeclaim niet aan de orde is, maar er moet opnieuw aanbesteed worden.

2) Wat gaat dat extra kosten voor de gemeente Losser, resp. Enschede?

 

3) U wenst dat een verklaring wordt afgegeven waaruit blijkt dat vervoerders de CAO naleven, hetgeen volgens ons ook wenselijk is.

De laatste jaren is de trend dat door vervoerders onder kostprijs wordt ingeschreven, waardoor een groot deel van de branche rode cijfers schrijven. Faillissementen, ook in onze regio, volgen elkaar snel op.

( Taxi Twente2012, Setax Doetinchem 2013, OTC Oldenzaal 2013, Rosmalen Neede2013  ( bron Taxipro ).

De Rijksoverheid erkent dit en geeft aan dat deze trend zorgelijk en onwenselijk is.  

4) Hoe gaat u hiermee om, met andere woorden wordt er bij de gunning ook op gelet of niet onder de kostprijs aanbesteed wordt?

 

 

U geeft aan dat de gunningkansen voor iedereen gelijk zijn.

De nieuwe aanbesteding moet na de kerstvakantie geëffectueerd worden. Dat is een bijzonder krappe termijn gezien de procedure die gevolgd moet worden met daaraan hangende termijnen en mogelijkheden tot het aantekenen van bezwaar. Maar van gelijke kansen is daarmee ook geen sprake! Immers een ondernemer moet zijn organisatie hier op in kunnen richten.

5) Waarom kiest u niet voor meer tijd (bijvoorbeeld tot de zomervakantie) en daarmee een zorgvuldiger procedure met minder kans op fouten en gelijke kansen voor iedereen?

 

Er zijn meerdere percelen die per perceel weer zijn opgedeeld (in a.b.c. en zo verder) en die ook per onderdeel worden gegund. Bij perceel Losser staan veel locaties vermeld, maar geen aparte onderverdeling. Hieruit lees ik dat U in 1 groot perceel wenst te gunnen. Met de nieuwe aanbestedingswet mogen opdrachten voor taxivervoer niet meer zonder goede reden worden geclusterd. Daardoor maken kleinere taxibedrijven meer kans bij aanbestedingen.

6) Kunt U aangeven waarom Losser in 1 perceel wil gunnen en Enschede e.e.a. wel op heeft gedeeld.

 

 

 


Share our website