Publicaties

vragen en opmerkingen commissie bestuur en samenleving 31 aug 2010


Commissie Bestuur en Samenleving

31 augustus 2010

 

 

Begroting Consent

Gesteld wordt dat een beleidsmatige toelichting in de begroting wordt gemist en dat Consent dit ook zelf onderkent. Kunnen we er dan ook van uit gaan dat dit de volgende keer wel gebeurt?

 

Het weerstandsvermorgen zal worden verlaagd tot de norm van ca. 7% door onttrekkingen aan de reserves die ten goede komen aan het onderwijs. Wie houdt toezicht dat de besteding hiervan álle scholen ten goede komt?

Er zit dus zoveel in de reserves dat men geld hier uit wil onttrekken en dan rijst bij ons toch de vraag hoe het zit met de bruidsschat die indertijd betaald moest worden toen we opgingen in Consent.

 

Het meerjarenperspectief ziet er goed uit. De daling van de rijksbijdrage door korting op het onderdeel Bestuur en Management van 400.000 euro weet Consent op te vangen. Het is toch een behoorlijk bedrag, hoe denkt Consent dit te doen? Besparingen uit die post Bestuur en Management?

 

Diverse verordeningen

  • Schriftelijk al een en ander gevraagd en blijf vinden dat het heel slecht te begrijpen is.
  • Wat verlagingen van de uitkeringen betreft vragen wij ons af wie dit bepaalt? Wie bepaalt bijvoorbeeld of een uitkeringsgerechtigde niet naar vermogen heeft geprobeerd passend werk te krijgen en wat is dan passend werk? 
  • En wat voor bezwaarmogelijkheden zijn er dan? Wie beoordeelt dat dan? Of wordt dit soort zaken in het Controleplan vastgelegd.

 

Terugkoppeling samenweringsverbanden

Graag worden we bijgepraat over Top Craft. Hoe zit het bijv. met de samenwerking met Twente Milieu. We hoorden dat de groepsdetachering van de schilders en de timmerlieden in Borne beëindigd is of zal worden en dat deze groep weer terug moet vallen op Top Craft. Was kunnen we die mensen bieden als alternatief?

 

Verordening naamgeving en nummering (adressen)

U vraagt de bevoegdheden te delegeren aan het college en daar hebben we bij de naamgeving en nummering niet zo veel problemen.
Maar dat zou dan ook gelden voor “het indelen van het grondgebied van de gemeente in een of meer woonplaatsen en stelt openbare ruimte vast”.

Wat moeten we ons hierbij voorstellen?

Stel dat Enschede om een stuk grond vraag bij Glanebeekhoek, is het dan aan het college om hier een besluit in te nemen.

 

Intentieverklaring contract bedrijfsvoering Losser Enschede

Het besluit was al genomen en de intentieovereenkomst al getekend. Waarom dit niet eerder aan de raad voorgelegd? Nu een beetje als mosterd na de maaltijd. Wellicht had de raad nog wat zinnige opmerkingen/suggesties kunnen inbrengen of vragen gehad, maar nu zijn we totaal buiten spel gezet.

Ook horen we steeds meer geruchten dat we rond 2014 toch bij Enschede ingedeeld worden. Ik ga er van uit dat dit geruchten zijn en dat er geen dubbele agenda is, maar wil toch graag door u gerustgesteld worden dat dit absoluut niet aan de orde is.

 

Samenwerking Dinkelland / Tubbergen wat voortvarender ter hand nemen!

         

 Fractie Burgerforum
Lies ter Haar
Hans Volmbroek

Share our website