Publicaties

Vragen aan college 27 maart 2008


Geachte voorzitter, Geacht College,

 

We hebben onze achterban geïnformeerd over de recente

ontwikkelingen en vanuit het ledensupport/steunfractie kwam de vraag

om meer inzicht te krijgen in de volgende cijfers. Een vraag die door

ons uiteraard van harte wordt ondersteund. Graag zouden wij dan ook

hier dus de bedragen aan gekoppeld zien over 2008.

 

VASTE INKOMSTEN en LASTEN

·     Jaarlijkse inkomsten

o     Gemeentelijke Heffingen bij alle burgers

o     Gemeentelijke heffingen bij bedrijven en instellingen

o     Opbrengsten Gemeentelijke Diensten

o     Opbrengsten Pachten en Rechten

o     Evenementen

o     Bijdragen Provincie

o     Bijdragen Rijk

o     Bijdragen EU

o     Andere vaste inkomsten (uitgesplitst)

 

·        Jaarlijkse lasten

·        Personeel

·        Extern advies / externe bureaus

·        Inleen (uitgesplitst)

·        Onderhoud gebouwen/terreinen/infrastructuur

·        Subsidies (uitgesplitst)

·        Evenementen

·        Sociale uitkeringen

·        Sociale werkvoorziening en reintegratietrecten

·        WMO

·        Andere vaste lasten (uitgesplitst)

 

·        ACHTERSTANDS-UITGAVEN TOTAAL

·        Achterstallig onderhoud gebouwen/terreinen/infrastructuur  

o Dit betekent per jaar een bedrag x.

 

 

 

 

Verder bleek uit financiële overzichten van gelijksoortige gemeenten

(cijfers van het ministerie) dat we uit de pas springen wat betreft:

+ bestuur

+ werk en inkomen

+ grondexploitatie

+ economie-handel

+ ontspanning-sport

+ ruimtelijke / ordening-stadsvernieuwing

terwijl blijkt dat we aan

-groen

-wegen

          minder dan gelijksoortige gemeentes uitgeven.

 

Daar kunnen logische verklaringen voor zijn, maar het behoeft wel nadere uitleg die we

dan ook vragen.

 

Verder vragen we een overzicht van het onderdeel “sport” met daarbij ook de verkapte subidies. Hier lopen we uit de pas, maar het is mogelijk dat Losser hier andere posten bij onder brengt dan andere gemeenten, zoals bijvoorbeeld onderhoud gebouwen, kapitaallasten of dergelijke.


Uit de gegevens die wij in ons bezit hebben blijkt dat we wat subsidies betreft niet uit de pas lopen, terwijl van de kant van de gemeente steeds gesteld wordt dat dit wel zo is. Dit zagen we dan ook graag door u onderbouwd.

 

Op onze eerdere vraag wáár en wanneer nu precies het tekort is ontstaan, dus op welke

onderdelen en/of taken, hebben wij nog steeds geen (afdoende) antwoord gehad.

Gewezen wordt onder meer naar de WMO, maar ook daarvan hebben we de toegezegde informatie nog niet gekregen.

 

In afwachting op uw antwoord tekenen wij met vriendelijke groeten,

 

Fractie Burgerforum

 

Jos Tijdhof, fractievoorzitter

Lies ter Haar, fractiesecr.

Joop Koopmans


Share our website