Toekomst Zandbergen/Oelermars

BURGERFORUM   Agendapunt 5

TOEKOMSTVISIE ZANDBERGEN / OELERMARS

De zandbergen:   Een prachtig stuk natuur vlak bij de deur. En met de Oelermars erbij is het nog mooier geworden. Een gebied waar heel veel mensen van genieten en waar we zuinig op moeten zijn, zodat we er in de toekomst ook van kunnen blijven genieten.

Wij kunnen ons in de toekomstvisie vinden, op 1 punt na, maar wel een heel belangrijk punt.

Het College van burgemeester en wethouders stelt voor de toekomstvisie De Zandbergen-Oelemars vast te stellen en daarbij te kiezen voor het scenario “vooruitstrevend”, maar….. met uitzondering van de afsluiting voor het doorgaande autoverkeer. Deze uitzondering is in het raadsvoorstel niet onderbouwd;

In de toekomstvisie worden bij de scenario’s “vooruitstrevend”en “visionair” gekozen voor een afsluiting van de Ravenhorsterweg ter hoogte van de uitkijktoren en de Grensweg ter hoogte van de trimbaan. Dit voorstel is ook in het inrichtingsplan van de landinrichtingscommissie aangegeven;

Zoals in het raadsvoorstel van het College aangegeven wordt, leent het gebied van de Zandbergen zich goed voor een bezoek per fiets of wandelend. De Ravenhorsterweg en de Grensweg zijn verharde wegen die geen functie hebben als verbindingswegen. De wegen worden door alle verkeer eigenlijk gebruikt als een rondrij-route;

Wij hebben in eerdere vergaderingen al aangegeven, net zoals een aantal andere fracties, dat wij voorstander zijn voor afsluiting van deze weg voor autoverkeer. De weg moet wel open blijven voor bestemmingsverkeer en ook voor houders van ‘n invalidenparkeerkaart die dan gemakkelijker het informatiepunt en de vogelhut op de hoek kunnen bereiken.

We willen dit als amendement samen met de SDGL indienen en het voorstel van het college als volgt wijzigen

De toekomstvisie De Zandbergen-Oelemars vast te stellen, daarbij  te kiezen voor  het scenario “vooruitstrevend” inclusief de afsluiting voor doorgaand autoverkeer van uitkijktoren Ravenhorsterweg tot de trimbaan bij de Grensweg, met uitzondering van bestemmingsverkeer en houders van een invalidenparkeerkaart.

Maar wellicht hoeven we geen amendement in te dienen en neemt de wethouder dit over. Dat horen we dan graag.

 

 

 

 

Share our website