Publicaties

Station de Lutte 2009 - 2


Geachte College, Geachte vertegenwoordigers in de Regio  Twente,

 

Toen Oldenzaal en Bad Bentheim in gesprek gingen over de mogelijke terugkeer van de spoorwegverbinding tussen Hengelo, Oldenzaal naar Bad Bentheim, heeft BURGERFORUM in een brief aan het College van Burgemeester en Wethouders gevraagd of Losser zich bij deze ontwikkelingen kon aansluiten en in gesprek gaan met betrokken partijen over de verdere uitwerking en mogelijke samenwerking.

Daarbij zou dan tevens de vraag ingebracht kunnen worden om te onderzoeken of een halteplaats in de Lutte gerealiseerd kon worden.

Een halteplaats in de Lutte zou volgens BURGEROFRUM een positieve invloed kunnen hebben op het toerisme en bovendien een extra mogelijkheid bieden van openbaar vervoer tussen de Lutte, Oldenzaal en Duitsland.

 

Nu de Regio Twente 1 miljoen euro beschikbaar wil stellen voor deze proef van vier jaar met deze verbinding, uiteraard afhankelijk van de verdere onderhandelingen en financiƫle mogelijkheden, willen we u opnieuw vragen hier bij aan te haken en de mogelijkheid van een halteplaats in de Lutte in te brengen.

Er wordt nu gesproken over halteplaatsen op de tussenliggende stations Hengelo Oost en Oldenzaal en waarom zou de Lutte (en daarmee de gemeente Losser) niet mogen meeprofiteren van dit initiatief.

 

Fractievoorzitter Jos Tijdhof heeft vanmorgen een gesprek gehad met Burgemeister Volker Pannen uit Bad Bentheim en die gaf de tip om als college (burgemeester) en regiovertegenwoordiger hierover contact op te nemen met, het onder de aandacht te brengen van dhr.  Thomassen van de Provincie Overijssel en Wim Michel, beleidsmedewerker mobiliteit van de Regio Twente.

 

Met vriendelijke groeten,

Fractie Burgerforum

 

Lies ter Haar, fractiesecr.
Share our website