Publicaties

Station de Lutte 2009


Toen Oldenzaal en Bad Bentheim in gesprek gingen over de mogelijke terugkeer van de spoorwegverbinding tussen Hengelo, Oldenzaal naar Bad Bentheim, heeft BURGERFORUM in een brief aan het College van Burgemeester en Wethouders gevraagd of Losser zich bij deze ontwikkelingen kon aansluiten en in gesprek gaan met Oldenzaal en Bad Bentheim over de verdere uitwerking en mogelijke samenwerking.

Daarbij zou dan tevens de vraag ingebracht kunnen worden om te onderzoeken of een halteplaats in de Lutte gerealiseerd kon worden.

Een halteplaats in de Lutte zou volgens BURGEROFRUM een positieve invloed kunnen hebben op het toerisme en bovendien een extra mogelijkheid bieden van openbaar vervoer tussen de Lutte, Oldenzaal en Duitsland.

De Regio Twente stelt nu 1 miljoen euro beschikbaar voor deze verbinding. Het gaat daarbij om een proef van naar verwachting vier jaar.
De trein zou moeten stoppen op de tussenliggende stations Hengelo Oost en Oldenzaal.
Of de proef daadwerkelijk doorgang vindt, hangt af van de totale financiering van het project. De kosten van de proef worden door de Regio Twente geraamd op 6 tot 8 miljoen euro, een bedrag dat door de gezamenlijke Nederlandse en Duitse overheden zal moeten worden opgebracht. Over deze financiering wordt door betrokken partijen binnenkort overleg gevoerd.

BURGERFORUM vraag nu opnieuw in een brief aan college en de vertegenwoordigers van Losser in de Regio Twente om zich hier hard voor te maken.

 


Share our website