Publicaties

Saneringsplan Top Craft


In een brief d.d. 27 september 2009 aan het bestuur van gr WOT vroegen wij aandacht voor de rechtspositie van het PriWotCo personeel en een verschil van mening over welke CAO hier van toepassing is. Dit mede naar aanleiding van bij de presentatie van een nieuw saneringsplan van Top Craft/gr WOT aangekondigde ontslagen.

In het antwoord van het bestuur van de grWOT, wordt bevestigd dat er géén CAO voor PriWotCo is afgesloten. In onze ogen vallen de PriWotCo medewerkers daarmee terug op de CAR/UWO. Het antwoord van het bestuur van grWOT zien wij dan ook als onvolledig en onjuist.

 

Eerder al (augustus 2008) trok voormalig directeur Marcel v.d. Meer hierover aan de bel toen zijn bovenwettelijke uitkering was ingetrokken. Op herhaalde brieven van zijn kant hierover is toen inhoudelijk niet ingegaan, zodat hij genoodzaakt was een gerechtelijke procedure in gang te zetten met alle kosten van dien. Vorige week is hier uitspraak op gekomen en is hij op alle fronten in het gelijk gesteld.

 

Wij hebben herhaaldelijk aan de bel getrokken over rechtszaken die lopen en de zwakke positie van Top-Craft/grWOT in deze zaken. Eerder al is door een voormalig hoofd HRM en een SW-er een procedure aangespannen en beiden zijn in het gelijk gesteld.

Wij hopen dat directie en bestuur van Top-Craft/grWOT hier extra aandacht aan schenken en zich beraden op de consequenties die hieruit kunnen voortvloeien.

Als de CAR-UWO inderdaad op PriWotCo personeel van toepassing is wat bijvoorbeeld de bovenwettelijke uitkering betreft, kan dit gevolgen hebben voor de ontslagen die al hebben plaatsgevonden en nog zullen plaatsvinden. Ook zal dit extra kosten betekenen en dat betekent weer dat het saneringsplan (dat wij al weinig realistisch vinden) nog verder onder druk komt te staan. En dat kan op zijn beurt weer gevolgen hebben voor de begroting van de gemeente Losser! Dát is dan ook de reden om hier extra alert op te zijn.
 

Share our website