Raad 17.9: bestuursrapportage

Bestuursrapportage  raad 17.9.2013 (Lies ter Haar)

Allereerst het voorstel zelf. Wat het punt 3 van het voorstel betreft, begrijpen we nog steeds niet goed waarom u persé een reserve individueel loopbaanbudget wilt instellen en dit niet gewoon aan de salarisposten gekoppeld kan worden.

Wat het financiële plaatjebetreft, kunnen we alleen maar constateren dat dit er bijzonder belabberd uitziet. Het weerstandsvermogen is veel te laag, ondanks dat het niveau al naar beneden is bijgesteld en ook een deel van de stille reserves al gebruikt is om de zaak op te plussen. Burgerforum was daar tégen, want we zijn van mening dat we ons daarmee zélf voor de gek houden. De feitelijke financiële situatie veranderd er immers niets door.

Duidelijk was ook de winstwaarschuwing van de provincie t.a.v. de accres.

Al met al hebben we een bijzonder slechte startpositie met het oog op de komende transities.

 

Op een aantal punten willen we nog even aanhaken.

 

Eerder al hebben we gevraagd hoe het nu staat met de ontwikkelingen op de Aloysiuslocatie. Is er nog steeds niets te melden?

 

Inzamelvergoeding oud papier: Van de extra opbrengst van 68.000 euro gaat 38.000  in de algemene reserve. Waarom wordt dit in eigen zak gestoken en niet aan de verenigingen uitgekeerd; die halen het papier toch ook op?

 

Transitie SW / ontmanteling Top-Craft

Hoe ver is het hier mee? In januari gaat de detachering naar de stichting en zullen de arbeidscontracten geregeld moeten zijn. Lukt dat en lukt dat ook voor de groenafdeling per die datum? Is al iets meer bekend van de partij(en) die dit gaan uitvoeren?

 

Dienst Openbare Werken: Is al bekend hoe die afdeling de toekomst in gaat?

Samenvoeging bedrijfsvoering Enschede. Het is nu het 3e jaar op rij dat de taakstelling niet wordt gehaald. Dit is wel ingeboekt en het houdt dus in dat we dit tekort ergens anders vandaan moeten halen, waar? (terechte opmerking wethouder: Het is niet 3 jaar op rij, maar 2. Het eerste jaar was 15.000 euro meer dan begroot)

En dan komen we bij de plannen dat Enschede wil inkrimpen met bijna 900 ambtenaren. We hebben inmiddels begrepen dat dit ook te maken heeft met de samenwerking met Borne en Almelo en het intergemeentelijke bureau dat er gaat komen.

Wat betekent het voor onze ambtenaren die daar heen zijn gegaan met baangarantie?

Wat zijn de financiële gevolgen of wat kunnen de financiële gevolgen zijn?

De wethouder gaf eerder aan dat we t.a.v. deze verdere samenvoeging met Almelo en Borne nog een beslismoment hebben, dat we daar als gemeente blanco in kunnen gaan. Daarmee zegt de wethouder dus in feite dat het contract met Enschede dan automatisch stopt? Klopt dat?

Verder was de afspraak dat er een Midterm review zou komen? Wanneer vindt die plaats? Wordt dan ook gekeken naar de geleverde kwaliteit en effectiviteit en hoe dit in de toekomst dan gewaarborgd blijft?

 

Voor de rest voorzitter, hebben wij geen vragen, maar wel grote zorgen over de financiële staat van Losser.

Share our website