Publicaties

Powerfield


  1. De reactie op de zienswijze tegen het concept(weigerings)besluit van de raad komt aan de orde in de commissie ruimte van 27 februari en de raad van 13 maart.
  2. Daarnaast heeft Powerfield een gewijzigd plan ingediend. Van de raad wordt een “in principe” uitspraak gevraagd. Dit komt ook op de agenda van de commissie en de raad. Het gewijzigde plan staat nu in Ibabs; bij de voorlopige agenda van de commissie ruimte van 27 februari.
 klik op onderstaande link voo rhet aangepast plan
https://www.perfectmanage.eu/userfiles/36/files/Aanvulling%2Dop%2Dzienswijze%2Dm_b_t_%2Dzonnepark%2DOverdinkel_Optimized.pdf

Met volgende tekst van Powerfield:

Zoals vorige week toegezegd aan de commissie Ruimte zouden wij uiterlijk vandaag komen met informatie omtrent de gestelde vragen. Deze vragen waren in essentie:
  1. PowerField geeft aan dat deze locatie de enige geschikte locatie is. De gemeenteraad krijgt graag inzicht in de redenen om te komen tot deze locatie en waarom het zonnepark niet elders in de gemeente kan worden ontwikkeld.
  2. Wat is het aangescherpte voorstel van PowerField precies? Hoe groot wordt het park, op wat voor wijze wordt het landschappelijk ingepast en op welke analyse is deze inpassing gebaseerd?
  3. Het uiteindelijke inrichtingsplan dient niet alleen met de raad, maar ook met name met de bevolking te worden vormgegeven. Hoe gaat PowerField dit doen?
Om deze vragen te beantwoorden hebben wij een notitie opgesteld.
Wij kijken uit naar uw reactie.
 
Met vriendelijke groet,
Jeffrey Janssen
Projectmanager

 
Share our website