Publicaties

Persbericht Burgerforum: Te veel ongelukken op fietspad Greune Stet


Persbericht Burgerforum: Te veel ongelukken op fietspad Greune Stet

 

Burgerforum heeft tijdens de commissievergadering gisteren opnieuw vragen gesteld over het fietspad in het Lutterzand ter plekke van de Greune Stet. Dit omdat er opnieuw een ongeval heeft plaatsgevonden en een fietser in het ziekenhuis met rugletsel is beland na een val.

 

Dit incident staat niet op zich. In 2007 heeft Burgerforum het  college hier ook al een aantal keren vragen over gesteld en gewezen op de steile, gevaarlijke helling in het fietspad. Dat dit geen flauwekul is blijkt wel uit de valpartijen die er vanaf het begin hebben plaatsgevonden.

Een aantal fietsers is op het nieuw aangelegde fietspad flink onderuit gegaan, waarvan één persoon letterlijk over de kop ging en gewond raakte aan hoofd, schouders en nek. Nu dus gevolgd door opnieuw een ongeval met ziekenhuisopname.

 

Burgerforum heeft de verantwoordelijk wethouder in 2007 dus al gevraagd hoe het zit met de aansprakelijkheid en of het fietspad nog zou worden aangepast. De gemeente zag hier toen echter nog geen reden toe. Wat de aansprakelijkheid betreft kan de gemeente alleen maar aansprakelijk gesteld worden als daadwerkelijk aangetoond kan worden dat het ongeval te wijten is aan ondeugdelijke aanleg of slecht onderhoud en dat was volgens de wethouder niet het geval.

Burgerforum vond dat toen een merkwaardige uitspraak gezien de vele valpartijen en was van mening dat snel ingegrepen moet worden om erger te voorkomen.

Gisteravond gaf de wethouder aan dat er wel een bord geplaatst is om de mensen te waarschuwen en af stappen, maar dat bord scheen onlangs verdwenen te zijn.

Natuurlijk kun je niet alle ongelukken voorkomen, maar het feit dat hier zoveel mensen onderuit gaan maakt toch wel duidelijk dat ingrijpen nodig is, ook i.v.m. het feit dat slachtoffers de gemeente ongetwijfeld aansprakelijk zullen proberen te stellen.


Share our website