Publicaties

Motie gebrek van vertrouwen C.J. van den Bos


             

 

GEMEENTE LOSSER

 

 

MOTIE GEBREK VAN VERTROUWEN

 

De raad van de gemeente Losser, in vergadering bijeen op 25 november 2008

 

Overwegende,

 

·        dat wethouder Van den Bos gesproken heeft over een onderzoek naar de integriteit van een raadslid van Burgerforum in de openbaarheid en achter de rug van de fractie en het betreffende raadslid om

 

·        dat, ondanks herhaalde verzoeken van de fractie van Burgerforum aan de voorzitter van de raad om dit recht te zetten of duidelijkheid te verschaffen, de wethouder heeft nagelaten dit te doen

 

·        dat daardoor het betreffende raadslid, maar ook de fractie ernstig beschadigd is

 

·        dat het vertrouwen in wethouder Van den Bos de afgelopen tijd al tot een dieptepunt was gedaald

 

 

 

BESLUIT:

 

Het vertrouwen in wethouder C.J. van den Bos op te zeggen

 

En gaat over tot de orde van de dag

 

 

 

 

 

 

Burgerforum               Jos Tijdhof fractievoorzitter


Share our website