LEDENVERGADERING 16 NOVEMBER 'In opmars naar de verkiezingen'

  • Home
  • Publicaties
  • LEDENVERGADERING 16 NOVEMBER 'In opmars naar de verkiezingen'

Ledenvergadering  BURGERFORUm in opmars naar de verkiezingen

 

Losser: Maandag 16 november jl. had Burgerforum een buitengewone, goed bezochte ledenvergadering in café Heydemann te Losser.

Zoals gebruikelijk opende voorzitter Herwie Oortman de vergadering.

Na een moment van stilte ter nagedachtenis aan een overleden lid en ernstig zieken gaf de voorzitter een toelichting op deze buitengewone ledenvergadering, welke uitgeschreven was i.v.m. de naderende gemeenteraadsverkiezingen in 2010. Als hoofdpunt presenteerde het bestuur het concept verkiezingsprogramma dat onder applaus werd aanvaard. Het bestuur van Burgerforum had vooraf een commissie samengesteld welke de opdracht had gekregen een zorgvuldig verkiezingsprogramma samen te stellen. Tevens kregen de leden een overzicht te zien van de kandidatenlijst, welke bijzondere namen vertoonde. Ook hier was door een neutrale commissie zorgvuldig naar gekeken. De leden werden in de gelegenheid gesteld om de lijst te bekritiseren, maar hier werd  vrijwel geen gebruik van gemaakt. De bestuursleden waren dan ook zeer tevreden over de voorbereidende werkzaamheden van deze commissie en hebben het volste vertrouwen om na de verkiezingen van 2010 goede en daadkrachtige raads- en commissieleden namens Burgerforum te mogen presenteren. Nadien kwam de PR commissie aan het woord. Deze waren in de laatste maanden alweer actief geweest om een gevarieerd concept te kunnen presenteren aan de leden. Natuurlijk zal Burgerforum zich op de politieke markten presenteren, maar wil zich met name ook laten zien bij verenigingen, clubs, evenementen en andere gebeurtenissen in de Gemeente Losser. Burgerforum wil er zijn voor de burgers met als motto “Vertrouwen heeft een naam, stem Burgerforum”

Tot slot gaf het bestuur aan trots te zijn op een stijgend aantal leden. Het bestuur eindigde met de kreet “stem lijst 3 op 03.03”  

 

Share our website