Publicaties

Landschapsontwikkelingsplan


BURGERFORUM                  Raad  28 oktober 2008

 

4. Uitwerking Landschaps ontwikkelingsplan

Tijdens de ronde tafel bleken er nogal wat onduidelijkheden en slordigheden in het plan te zitten en dat vonden en vinden we een slechte zaak. Als je iets vast stelt moet het inhoudelijk kloppen, vooral als het als bouwsteen voor een bestemmingsplan gaat dienen, zoals de wethouder aangaf. Maar ook bleek de vorige keer dat de klankbordgroep inhoudelijk nog moest reageren. Dat is inmiddels gebeurd, hebben we in het verslag kunnen lezen, en heeft geleid tot meerdere aanpassingen in de gemeentelijke uitwerking van het plan. Gisteren hebben we ook nog aanvullend een brief van Stawel ontvangen, waarin die duidelijk maken hoe ze er over denken. De IVN heeft eveneens haar verhaal duidelijk over het voetlicht gebracht.

We hebben nog een aantal vragen:

1)   Door de klankbordgroep is gevraagd naar de juridische status en dit zou door de juridische afdeling worden uitgezocht. Is of hier inmiddels antwoord op?

2)   Tijdens de ronde tafel is er ook over gesproken dat de klankbordgroep straks een rol zal spelen bij de verdere procedure bestemmingsplan buitengebied. Is daar ook al iets voor afgesproken?

3)   Waarom heeft het zo lang geduurd en wat gebeurt er als het niet wordt aangenomen? En wat als andere gemeentes problemen hebben met het LOP NOTT (Noord Oost Twente en Twenterand? We hebben geen mogelijkheden meer om dit aan te passen, anders neemt iedere gemeente immers een ander LOP aan?

4)   Hoe past dit plan in de Ecologische Hoofd Structuur?

5)   Wat de landschapsfondsen betreft, dit is een must en zal in de startnotitie verder uitgewerkt worden. Wanneer is de startnotitie gereed?

6)   In het LOP NOTT wordt gesproken over ontwikkeling van nieuwe landgoederen op de Oldenzaalse en de Ootmarsumse stuwwal. Er staat: Deze flanken vormen aantrekkelijke locaties voor vestiging van nieuwe landgoederen, landhuizen of grote verblijfsrecreatieve voorzieningen met een natuurlijke inrichting. In Losser zou dit dan op de Elfterheurne-Lage Hoek mogelijk zijn.  Is dat inderdaad de bedoeling? Willen we in dit prachtige natuurgebied deze landgoederen, landhuizen of grote verblijfsrecreatieve voorzieningen wel??

 

We wachten de beantwoording af. Wat ons betreft zijn er nog veel vragen en onduidelijkheden rondom dit plan en zijn de spelregels niet duidelijk.

------------------------------2e termijn:

Wij kunnen alleen akkoord gaan met dit voorstel als het LOP gezien wordt als richtinggevend en niet als bouwsteen, niet als toetsingskader voor het toekomstige ontwikkelingsplan; én als in de toekomst bij de verdere uitwerking van het bestemmingsplan buitengebied, ook de klankbordrol een rol zal spelen. Dat zijn voor ons voorwaarden om akkoord te kunnen gaan.

 

 

 

 


Share our website