Publicaties

Initiatiefvoorstel multifunctionele accommodatie de Lutte (MAN)


BURGERFORUM         Agendapunt 6   Kulturhus

Initiatiefvoorstel multifunctionele accommodatie de Lutte (MAN)

 

Op 2 oktober 2007 begonnen we ons betoog als volgt:

“De kulturhusen .. komen die er nu of komen die er niet?

Komt er 1 of komen er 2… en wanneer komen ze er dan?

Komt er vanavond duidelijkheid? Als het aan ons ligt wel.

We kunnen hetzelfde verhaal zó weer houden.

Ook het vervolg… want dat ging zo…. Over duidelijkheid gesproken. In de aanloop van deze vergadering hebben we samen met steunfractie en ledensupport het voorstel bekeken. En al heel snel bleek dat het nogal een klus was om nu echt duidelijk te krijgen wát er staat en wat voor gevolgen dit heeft voor het Kulturhus ……

Ook dat is nú niet anders.

Een half jaar is voorbij en we zijn geen stap verder gekomen.

 

We hebben het initiatiefvoorstel vaak doorgelezen, er lang over vergaderd, maar volgens ons staat er niets concreets. We blijven zitten met de vragen HOE, WAT, WANNEER?

Komt het Kulturhus nu in Erve Boerrigter?

Komt de Plechelmus harmonie daar dan ook in ?

En de bibliotheek ?

Een simpel ja of nee is hier voldoende.

En zo ja…. Wat is dan het tijdpad ? Wanneer wordt er gestart ? Wanneer is het klaar?

Een simpel ja of nee kan hier duidelijkheid brengen.

 

De commissaris van de Koningin, de heer Jansen, heeft tijdens zijn bezoek 26 oktober ons als raad aangesproken dat wij er flink aan moesten werken om het vertrouwen van de burgers terug te winnen. En dit in het bijzonder de burgers van de Lutte, omdat in dit kerkdorp al regelmatig de dupe is geworden van politiek gedwaal. Wanneer komt er eindelijk duidelijkheid.

 

Wij zijn benieuwd…

 

2e termijn:

 

Wij vinden de motie die wij de vorige keer hebben ingediend een betere en duidelijker keuze.

Het CSI rapport gaf die mogelijkheid. Erve Boerrigter incl. omgeving overnemen van de gemeente tegen boekwaarde (of erfpacht met recht op opstal) én een afkoopsom voor het onderhoud.

De stichting Kulturhus geeft aan dat ze daarbij garant wil staan dat de uitgebreide dorpsboerderij gedurende 5 (of 10 jaar) zal worden geëxploiteerd zonder dat een beroep gedaan zal worden op een hogere subsidie van de gemeente.

 

 


Share our website