Publicaties

Goederenvervoer


De Consultatienota is gereed. Hiermee is het gehele proces van het MER 1e fase voor de Goederenroute Oost-Nederland afgerond. De Consultatienota beschrijft in kernpunten de reacties die zijn binnengekomen op de 'Aanvulling van het MER 1e fase PHS-GON'. Veel reacties op de Aanvulling gaan in op de studie van het Havenbedrijf Rotterdam en de provincies over een nieuwe goederenspoorlijn door de Achterhoek. Ook geeft een aantal mensen aan dat volgens hen de informatie in de Aanvulling nog steeds niet voldoende diepgang heeft. In de Consultatienota wordt ingegaan op deze en andere kernpunten. Daarnaast bevat de Consultatienota een samenvatting gegeven van het gehele proces van het MER 1e fase en de inspraakreacties van zowel het MER 1e fase als op de Aanvulling op het MER 1e fase.

Publicatie
De Consultatienota kunt u downloaden. Daarnaast kunt u de Consultatienota tot en met 15 juni 2014 raadplegen in de gemeentehuizen van de gemeenten langs het trace en in de bibliotheek van Bathmen.

Terug naar boven
 

Share our website