Publicaties

Geen toekomst zonder vertrouwen


Geen toekomst zonder vertrouwen!

 

De financiële wereld staat op zijn kop.

Heel duidelijk is de afgelopen tijd geworden hoe kwetsbaar we zijn als het financiële bestel niet werkt zoals het zou moeten werken. En des te harder geroepen wordt dat het allemaal wel goed komt, des te wantrouwender wordt de gewone burger……… en als het vertrouwen weg is…… ..............…zit alles op slot.  

Zonder vertrouwen geen toekomst.

 

Ook in Losser zitten we financieel in zwaar weer.

Zelfs toen BURGERFORUM er  bij de behandeling van de jaarrekening op wees dat de financiële situatie in Losser op alle fronten verslechterd was, werd dat als overdreven afgedaan. Maar als de gaten in de begroting gestopt moeten worden met forse bedragen uit de reserves, dan is er wel degelijk wat aan de hand.

Ook nu moet er –ondanks een meevaller uit het Rijkspotje en een eenmalige injectie van een post die opgeheven wordt- toch nog een beroep op de reserves gedaan worden. En de komende jaren moet een taske force (zeg maar noodteam) er voor zorgen dat er extra inkomsten en/of minder uitgaven komen. Het onbekende, doch geschatte, resultaat is al wel in de meerjarenbegroting meegenomen!

 

De reserves moeten een vast percentage van het begrotingstotaal bedragen. Dat is 5.4 miljoen euro, maar dat is gebaseerd op het begrotingstotaal van 2006.   Uitgaande van het huidige begrotingstotaal zou de reserve bijna 8 miljoen moeten bedragen. In 2010 wordt dat vaste bedrag aan reserves weer herzien en aangepast en dan ook komen die miljoenen nog eens extra op ons bordje. Ook zitten we in 2011 (de volgende collegeperiode) met een inhaalslag van ruim 1,6 miljoen (plus de jaarlijkse 700.000 euro) voor het onderhoud aan onze wegen ……..…dus opnieuw gaten te vullen ………… hoe denkt men dat te realiseren?

De miljoenen vliegen je om de oren.

 

Losser, eenmaal een rijke gemeente, vooral na verkoop van het voormalig

GEB gebouw, kijkt opnieuw op de bodem van de schatkist.

 

Geen ruimte voor nieuw beleid, op een begroting van ruim 53 miljoen.

Kulturhusen die maar uitblijven, maar wel bijna 13 miljoen aan personeelskosten.

Bibliotheek en muziekschool in de problemen, maar wel …????..... aan inhuur externe bureaus.  {We hebben het ?????  bedrag opgevraagd maar (nog) niet gekregen}

Structureel 50.000 bezuinigen op het zwembad, maar wel 900.000 voor de verbouwing van het gemeentehuis.
Vragen ook die de bevolking ons stelt… begrijpelijk.. het ís niet uit te leggen!

 

Als we een zelfstandige gemeente willen blijven, zullen we de financiën op orde moeten hebben. Misschien zijn er mensen die het wel prima vinden om bij Dinkelland, Oldenzaal of Enschede geplakt te worden…WIJ NIET! Wij zijn trots op onze mooie gemeente en wij willen dat de gemeente Losser als zelfstandige gemeente de toekomst in gaat. Maar dan moet er wél veel veranderen. We hebben niets aan allerlei toezeggingen,  mooie verhalen,  prachtige beleidsnotities en plannen die geen vervolg krijgen. Wij geloven niet meer in sprookjes.

 

En weet u het nog….  De speerpunten van dit college….. Financieel orde op zaken en herstel van vertrouwen!  Dat wil dit college dus doen met een OZB verhoging van maar liefst 14%. Opnieuw 14%. In twee jaar tijd is dat een verhoging van maar liefst 30 %!

Opnieuw moet de burger er voor opdraaien om de begroting sluitend te krijgen.

Opnieuw moet de burger opdraaien voor het onvermogen van dit college om financieel de boel in orde te krijgen.

We zitten landelijk gezien in de top van de OZB verhogingen, maar of dát nu iets is om trots op te zijn?!

 

 

Wat vinden wij belangrijk… een greep uit onze speerpunten!

 

·        Als eerste noemen we de realisatie van de Kulturhusen! Jaren en jaren praten we hier al over en we blíjven er maar over praten.

·        Maar ook de dorpsvisies zullen moeten worden omgezet in concrete zaken.

·        Het subsidiebeleid moet handen en voeten krijgen.

·        De uitvoering van de WMO begint zorgwekkend te worden. Er moet extra geld bij, zo stelde het college, maar desondanks is er sprake van verschraling. Het mag niet zo zijn dat mensen niet de zorg en hulp krijgen die ze zo hard nodig hebben.

·        We willen vaart maken met de realisatie van vrijliggende fietspaden van Beuningen – de Lutte – Losser. Herhaaldelijk vroegen we al dit naar voren te halen bij de uitvoering reconstructiewet. Inmiddels hebben we zelf bij de provincie aan de bel getrokken. Als we te lang wachten is het geld op. Dus geen woorden, maar daden wat dit betreft

·        Vernielingen en overlast zullen hard aangepakt moeten worden. Wat dat betreft blijft BURGERFORUM mogelijkheden zien in de nieuwe wet bestuurlijke boetes en bestuurlijke strafbeschikkingen en het instellen van BOA´s.

·        Dat geldt ook voor minder regels en vergunningen. Geef ondernemers weer  ruimte te ondernemen. Uit de projecten die al lopen blijkt dat veel vergunningen geschrapt kunnen worden.

·        Geen bezuinigingen op het zwembad wat ons betreft. Wel heroverweging atletiekbaan Iphitos. Dat zou beter en goedkoper kunnen worden gerealiseerd op een andere plek, bijvoorbeeld bij sportvelden.

·         Maar bovenal….   De financiën op orde!

 

We zullen de komende jaren extra inkomsten moeten krijgen uit de grondexploitatie, maar ook op het gemeentehuis zal men de tering naar de nering moeten zetten. Minder personeel, minder inhuur van externe bureaus, meer samenwerken met andere gemeentes en alleen de hoogst noodzakelijke vervangingen en investeringen.

 

SAMENWERKEN AAN EEN TOEKOMST VOOR LOSSER…….

  

WIJ GAAN ER VOOR!

 

 

 


Share our website