Publicaties

Detailhandel en kantoren op bedrijventerreinen


BURGERFORUM                     Agendapunt 4 raad 30 september 2008


Detailhandel en kantoren op bedrijventerreinen

 

In verband met een herziening van het bestemmingsplan De Zoeker Esch en De Pol is met diverse betrokken partijen gepraat over wat we wél of níet op een industrieterrein zouden willen hebben.

Een aantal bepalingen en regels zijn inmiddels achterhaald te noemen en/of boden niet genoeg mogelijkheden en het was tijd om de zaken aan te passen en recht te trekken. En dan gaat het vooral om bepaalde vormen van detailhandel –die er in de loop van de jaren toch al waren ingeslopen – en kantoren.

We  missen hierbij één belangrijke sector, en dat hebben we al vaker genoemd. We vinden dat dit aangevuld moet worden met grootschalige multifunctionele horeca.

In Losser verdwijnen steeds meer horecazaken en er zijn voor grote evenementen geen zalen meer aanwezig. Realisatie van nieuwe grootschalige horecagelegenheden in de kernen wordt steeds moeilijker te realiseren door alle voorwaarden die gesteld worden aan geluid, parkeren en dergelijke. Als de plannen van Hotel Smit / Poorthuis doorgaan, hebben we straks wel weer een prachtig hotel met zalencentrum in ons centrum, maar bij een bedrijf op een industrieterrein denken we toch aan een ander soort invulling.

Bijvoorbeeld Carnavalsfeesten, tentoonstellingen, overdekte rommelmarkten, evenementen voor de jeugd (disco) en dergelijke.

In het huidige voorstel “Beleidsnotitie detailhandel en kantoren op bedrijventerreinen” wordt die mogelijkheid op het bedrijventerrein  -volgens ons-  ook niet geboden. We willen die mogelijkheid graag openhouden, eventueel na nader onderzoek en overleg met ondernemersverenigingen.

En dit laatste omdat bij navraag bij Ondernemend Losser bleek echter dat deze optie bij het voortraject helemaal niet meegenomen is, hoewel Burgerforum dit nadrukkelijk heeft genoemd in deze raadszaal; de eerste keer bij de presentatie van deze notitie in het begin van het jaar, daarna en bij de ronde tafel, en bij de informele raad.

 

We  willen een motie indienen om in de komende bestemmingsplannen voor bedrijfsterreinen de mogelijkheid voor multifunctionele grootschalige horeca op te nemen, maar dit in overleg te doen met Ondernemersverenigingen.

 

Er was geen steun binnen de raad hiervoor (van geen enkele fractie) en de motie is niet ingebracht.


Share our website