Commissie Bestuur en Samenleving 27 ei 2014

Burgerforum  - commissie jaarrekening
 
Persbericht jaarrekening wel erg een “hoera’ verhaal. Dit terwijl onze financiële positie op dit moment verre van rooskleurig is.
Dan denken we aan
-risico’s grondexploitatie en renteberekening, veel te laag weerstandsvermogen en het feit dat we bijna op een kwart vreemd vermogen zitten.
 
De samenwerking met Enschede zal mogelijk een omschakeling naar andere software met zich meebrengen. Kan hier even pas op de plaats mee gemaakt worden. Dit i.v.m. de evaluatie bedrijfsvoering Enschede in relatie met IBO.
 
Leerlingenvervoer: wederom een nadeel. Is dit wel goed geregeld? Worden nog aanvullende rekeningen verwacht? Kan het college meer toezicht houden op aanbestedingen, bijvoorbeeld alles via het college laten lopen? Met aandacht voor de lokale ondernemers.
Hoe staat het met het lokale uitvoeringsplan? Wanneer komt dit in de raad?
 
Publieksbalie: Hoe zit het met de openingstijden van de publieksbalie? Wordt dit aangepast?
 
Pag. 62 taxipassen– 140 extra is wel erg veel. De inkomenstoets mag niet meer gehanteerd worden, maar hoe wordt momenteel getoetst? En hoe lang zijn ze geldig?
 
Pag.63 eindrapportage Iphitos.  Is deze beschikbaar ter inzage?
 
Het  budget Meerjaren Onderhouds Plan vastgoed en gebouwen is in 2013 incidenteel met 300.000 euro verlaagd en vanaf 2014 met structureel 100.000 euro.
Lopen we hier geen extra risico’s door?
Tijd ook voor de vastgoednota!
 
 
Voormalig Top Craft terrein
De eerdere groep CPO heeft naar ons weten afgehaakt. Ook hebben wij gehoord dat er in het verleden ook iemand anders nog belangstelling had. Is die nog in beeld?
 
 
Verbonden partijen:
We zien graag dat verbonden partijen op tijd hun jaarrekening aan bieden. Daarbij TopCraft in het bijzonder. De huidige jaarstukken zijn op een tussentijdse informatievoorziening gebaseerd.
Vraag: verwachten we hier nog verschillen?
 
WOT: Hoe zit het met de kosten van bijv. werkleiders en andere werknemers die niet geplaatst kunnen worden. Drukken die op de stichtingen of op de gemeenschappelijke regeling WOT? Dit omdat wij naar rato bijdragen in het exploitatietekort.
 
 
We hebben begrepen dat elke gemeente het GBT apart controleert, kunnen we dit niet vanuit de aangesloten gemeentes samen gaan doen.
Wellicht een gezamenlijke commissie instellen.
 
Tevens staat op die pagina iets hoger: aanwijzen camperplaatsen op parkeerplaats Bookholtlaan. Ik meen dat hier jaren geleden al 2 plaatsen voor waren gereserveerd.
 

Intergemeentelijke BedrijfsOrganisatie
College heeft ingestemd met het optuigen van de IBO.
Het is ons nog steeds niet helemaal duidelijk wat de consequenties hiervan zijn.
Gaan we er automatisch in. Hebben we nog een keuze. Vervallen de contracten als Enschede instapt.
Er wordt al wel een hele organisatie opgetuigd, terwijl verder nog niemand wil instappen behalve Enschede (en daarmee Losser), Almelo en Borne. Dat zegt toch wel iets, vinden wij. Wat is de rol van de raad nog?
Overgaan IBO hangt zeker -wat ons betreft- ook samen met de evaluatie samenwerking Enschede.
Wij zouden hier nog graag eens met de raad over discussiëren
 
 
Share our website