Publicaties

comm 17.6.2013: Kapitaalgoederen en Welzijnsnota


 

 comm. 17.6.2013

Welstandsnota (Hans Volmbroek).

 

Excessenregeling: Het is ongewenst dat er gebouwen ontstaan, welke in ernstige mate in strijd zijn met redelijke eisen van welstand en door hun buitensporige uitstraling en verschijning hevige reacties oproepen. Op niveau 1 wordt bij de welstandsbeoordeling vooral gekeken of het bouwplan de omgeving niet verstoord.

Nieuwe ingrepen zullen met extra aandacht en zorg worden beoordeeld. Pag. 5 van 43.

Enschedesestraat 93 is een  aanbouw stil gelegd. De aanbouw steekt ruim boven de bestaande bebouwing uit.

De nieuwe hal, waarvoor een aanvraag is ingediend steekt hier met een hoogte van 10 meter nog bovenuit. Tevens wordt deze hal ca. 32 bij 22 meter groot. Samen met een tuinbouwkas ziet het geheel er in de toekomst niet uit. Zie pag. 24 van 43

 

Tevens de algemene welstandscriteria. Zie: in positieve zin.

Zie ook pag. 35 van 43 Het bestemmingsplan is formeel juridisch bindend.

 

Toekomstvisie Losser 2025.

 

zie pag. 10/21  pag 13/21 en 18/21 Losser Dome voor jong en oud.

 

 

Beleidsnota kapitaalgoederen.

Stuk zit goed in elkaar en is volop met cijfers onderbouwd.

Onze fractie is er op een enkel punt na tevreden mee.

Pag. 46 van 53 bij areaal. Speelplaatsen, zitbanken en picknicksets. Totaal op 325 plaatsen het aan afvalbakken is maar 278 stuks. Ik had toch minimaal 1 afvalbak per locatie verwacht.

Bij het raadsvoorstel is op pag 2 van 5 een overzicht van de beschikbare middelen.

Bij de taakstelling van 380 duizend, wordt er 100 duizend bezuinigd op MOP voor gebouwen.

Op de openbare ruimte wordt 280 duizend bezuinigd.

 

In de beleidsnota kapitaalgoederen openbare ruimte, is uit de vele cijfers op te merken, dat kwaliteit C betalen en kwaliteit behouden tot de mogelijkheden behoord.

Dat is, zoals het college zelf ook al aangeeft, mogelijk door de goedkope werkkrachten van Topcraft. Het vreemde is dat op deze werkzaamheden 280.000,- bezuinigd zal worden, terwijl op de overhead, die 40% van de totale kosten uitmaakt, niet bezuinigd wordt.

Dat is een scheefstand, arbeidskosten tegenover overhead,  waar onze fractie geen begrip voor kan opbrengen

 


Share our website