Publicaties

Brief van Martin Kwikkel


martin kwikkel

hoofdstraat 271

7586 BS overdinkel

T:053-5384784

e-mail: m.kwikkel@hetnet.nl

 

 

                                                                    Overdinkel, 14 oktober 2008

 

 

De heer Even luchtte even zijn hart in uw kolommen. 'We zijn op de weg terug, na de teleurstellingen van de afgelopen jaren'.

Zijn inzicht stemt evenwel niet geheel met de werkelijkheid overeen.

 

Immers, na het financiële debacle van 2004 trad noodgedwongen een nieuw College aan dat actief orde op zaken stelde. Zo leek het althans, tot in 2006 het CDA toch nog maar even, tegen de afspraken in, meer dan 3 ton euro beschikbaar stelde aan een atletiekvereniging waarvan het ledental eerder in tientallen dan honderden diende te worden geteld. De zo pijnlijke, doch helaas wegens de kosten van Laga noodzakelijke, bezuinigingen werden achteraf gespendeerd aan een zeer kleine belangengroep. Mooi voor die groep, minder mooi echter voor alle andere groepen en instellingen die ons Losser rijk is. Dàg cultuur, dàg sport!

 

Direct daarna kwamen CDA, PvdA en SDGL samen in een nieuw College om mooie dingen te doen. Maar er was dus geen geld meer voor beschikbaar.

Niettemin vlogen de kunstgrasvelden, de centrumplannen en de Kulturhusen ons om de oren. Dit toekomstige geluk werd, voor en na de verkiezingstijd, in ruime kring bloemrijk geschetst door een heer vd Bos, nu wethouder. 

We weten inmiddels beter. 

 

Het voornaamste wapenfeit van dit College is het plan voor een 'multifunctionele' visvijver die in een hardloop- annex schaatsbaan wordt omgetoverd. Op een wat ongelukkige plaats, weliswaar, maar het is een kniesoor die daarop let. De echte geschikte locatie voor dit wat dwaze project is niet eens echt aan de orde gekomen.

De bezuinigingen zijn niet meer geëvalueerd, wat wel de bedoeling was. De subsidies zouden pas worden bezien nadat er een geformuleerd beleid was overeengekomen. Dat kon nog even duren. Van dat beleid is niets meer vernomen.

 

Als de heer Even oprecht denkt dat het College van Lossser, met zijn vrijwel onzichtbare eigen Wethoudster, daarmee op de goede weg is, dan laat zijn politieke inzicht toch het een en ander te wensen over.

Een beetje dom.

 

Wel maakt dit het de kiezer wat gemakkelijker om over een paar jaar zijn stem te bepalen.

 

Martin Kwikkel


Share our website