Publicaties

Brief over werkzaamheden visvijver


Geacht College,

 

Naar aanleiding van de acitviteiten die op dit moment plaatsvinden bij de voormalige visvijver het volgende:

 

Ons is verteld dat er zand gestort zou worden om het mogelijk te maken dat er deze winter eventueel geschaatst zou kunnen worden. De werkzaamheden zoals wij die hebben waargenomen zijn méér dan het vullen met zand van de bestaande situatie.

Er worden tussenringen weggeschoven. Daarmee ontstaat een situatie die niet meer te herstellen is zonder zeer hoge kosten te maken.

Mocht de bestemmingsplan wijziging -om wat voor reden dan ook- niet meer doorgaan, dan hebben we én geen atletiekbaan én geen visvijver meer. Dan zou slechts de mogelijkheid voor een ijsbaan overblijven. Iets wat in de praktijk de laatste jaren nauwelijks meer is voorgekomen.


Verder is het folie niet verwijderd. Eerder hebben wij u er op gewezen dat dit indertijd een voorwaarde was van de zijde van de gemeente. Uitdrukkelijk is toen gesteld dat óf het folie verwijderd moest worden, wat ook in de exploitatie is opgenomen, danwel de aannemer garant moest staan voor de eventuele gevolgen (zie bijlagen).

U gaf in een raadsvergadering aan dat de verantwoordelijkheid bij het niet weghalen van de folie bij het stichtingsbestuur van MAN ligt. Dan nog blijven wij hier vraagtekens bij plaatsen. Want wát als het stichtingsbestuur de kosten niet kan dragen, dan zullen de kosten zeer waarschijnlijk weer op de gemeente afgewenteld worden.

We willen dan graag antwoord op de volgende vragen:

 

1) Waarom is het folie niet weggehaald?

2) Waarom zijn er al graafwerkzaamheden alvorens er sprake is van een bestemmingsplanwijziging?

3) Staat de aannemer garant voor eventuele gevolgen vanwege het niet weghalen van de folie en is dit schriftelijk vastgelegd?

4) Zo niet, wie is dan formeel aansprakelijk en is dit ook aan degene(n) kenbaar gemaakt?

5) Wat  gaat er gebeuren met deze locatie als blijkt dat de bestemmingsplanwijziging er niet door komt?

6) Wanneer komt er een oplossing voor de vissers zoals toegezegd, en daarbij denken we aan een vijver op de Saller?

 

In afwachting van uw antwoord,

tekenen wij met vriendelijke groeten,

 

Fractie Burgerforum


Share our website